Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Nisrin Morabit (SV) til olje- og energiministeren

  I pressemelding fra Olje- og energidepartementet 14. november 2017 kommer det fram at departementet nå skal gjøre en bredere lønnsomhetsvurdering av Goliatfeltet.
  Kan statsråden nå love at man vil også vil gjøre vurdereringer av hvilken oljepris som skal til for at staten Norge vil tjene penger på Goliat slik Stortinget har etterspurt, og vil vurderingen ta utgangspunkt i at «lønnsomheten skal vises som nåverdi med myndighetenes 7 pst. avkastningskrav»?

 • Skriftlig spørsmål fra Nisrin Morabit (SV) til olje- og energiministeren

  Var noen i Olje- og energidepartementet klar over at Oljedirektoratet hadde gjort vurderinger av lønnsomheten i Goliatfeltet i oktober 2015 og når ble de i tilfelle klar over det?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Maskinentreprenørene opplever at konkurranseloven § 10 er til hinder for at små entreprenører kan samarbeide om større kontrakter i åpne anbud. Det kan bety at investeringer i veg og bane ikke gir norske arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Hva mener statsråden hun kan gjøre for å sikre at flere små aktører innen bygg og anlegg kan samarbeide om små og mellomstore kontrakter på veg- og banebygging, og er hun villig til å endre konkurranseloven slik at den ikke kommer i veien for dette målet?
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Brennpunkt avslørte i mars i fjor kritikkverdige forhold i medikamentproduserende fabrikker. Dårlige arbeidsvilkår, avfallshåndtering som forurenser matjord, og hemmelighold av underleverandører bidrar til utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Statsråden lovet å se på muligheten for å stille etiske krav i offentlige innkjøp av medikamenter. Hvordan følger statsråden opp arbeidet med å hindre antibiotikaresistens fra produksjon av medikamenter som norske sykehus kjøper inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Når planlegger klima- og miljøministeren å følge den faglige anbefalingen til Miljødirektoratet om å øke panten på bokser og flasker til 2 og 3 kroner fra 1. januars 2018 for å øke innsamlingen av drikkevareemballasje og redusere forsøpling?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle