Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mener statsråden det er riktig at overføringer til fylket utelukkende basert på elevtall er en god modell, når det viser seg at elevtall kan reduseres fra ett år til et annet, for så å øke igjen påfølgende år?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Hvilket CO2-budsjett for verden legger regjeringen til grunn for sin klimapolitikk, er det «Sustainable development scenario» fra det Internasjonale Energibyrået?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til forsvarsministeren

  Viser til henvendelse fra advokat Svein Aalling datert 2.11.18 med en orientering om situasjonen for innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland kommune, og et konkret spørsmål til forsvarsministeren om han i svar på spørsmål nr. 2321 til undertegnede har feilinformert stortinget.
  Mitt spørsmål blir derfor hva har statsråden har svart støygruppas advokat i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til fiskeriministeren

  Vil fiskeriministeren snart avslutte en 18 måneders lang departemental vurdering av det initiativet som nå foreligger for etablering av et nasjonalt havbruksmuseum slik at et vedtak kan gjøres og et svar endelig kan gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Det er nå over tre år siden NVE-rapport 102-2015 avdekket store mangler i kvaliteten på naturkartlegginger i konsesjonssøknader for småkraftverk. Frivillige organisasjoner avdekker imidlertid fortsatt store mangler i flere av naturutredningene som gjøres i forbindelse med utbyggingssaker. Kvanndalselva er det siste eksemplet med mangelfull naturundersøkelse.
  Mener statsråden at mangelfulle naturutredninger unngås med den nye revideringen av veiledningsmateriellet, samt de nye faktaarkene som har kommet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle