Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), og Senterpartiet (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til fiskeriministeren

  Har den journalpliktige dialogen mellom lobbyister og politisk ledelse i departementet, gjennom både formelle og uformelle e-postadresser, blitt journalført innen rimelig tid etter at dialogen fant sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I Innst. 386 S (2016 - 2017) om endringer i kommunestrukturen, ber et flertall bestående av Ap, KrF, Sp og SV om at fylkesmannens forslag til grenseendring mellom Ski og Ås ikke gjennomføres. Flertallet sier at før eventuelt vedtak fattes, må kommunestyret og befolkningen høres, og ved konflikt bør saken behandles i Stortinget.
  Vil statsråden legge dette flertallets merknader til grunn om det eventuelt igangsettes et arbeid med grenseendringer mellom kommunene Ski og Ås?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I disse dager får mange brev i posten med vedtak om refusjon gjennom bidragsordningen for legemidler på hvit resept. For mange er det snakk om tusenvis av kroner fordi de får dekket 90 prosent av kostnadene over 1 825 kroner. I brevet opplyses det at regjeringen foreslår å fjerne denne støtten fra 2018. Hvor mange mennesker mottar slik støtte i dag, hvilke av legemidlene overføres til blå resept og hvor mye får hvor mange mennesker i støtte (ber om en tabell i intervaller på 1 000 kroner)?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til landbruks- og matministeren

  Mattilsynet har meddelt eieren av gården Nygården i Ørland at dagens dispensasjon fra støykravene for å drive husdyrhold fra dagens driftsbygninger, ikke vil bli videreført etter 2017.
  Vil landbruksministeren bidra til en løsning i saken knyttet til videreføring av melkeproduksjonen på Gården Nygården gjennom at driftsbygningen flyttes vekk fra umiddelbar nærhet til hovedinnkjøring/hovedvakta til Ørland Flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil Statsråden vurdere å endre investeringstilskuddet slik at også oppussing av sykehjemsplasser vil få tilskudd, og vil han klargjøre regelverket for de kommunene som nå setter byggeplaner på vent?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle