Sauer på beite. Foto. Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto. Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (3), Fremskrittspartiet (3), Kristelig Folkeparti (2), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Rogaland grenser i nord til Hordaland, i sør-øst til Vest-Agder og i øst til Aust-Agder og Telemark. Det er 26 kommuner i Rogaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Det viktigste økonomiske skillet går mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har i perioden vært rekordhøy, andelen i arbeid er den laveste på 20 år, og det skapes nesten ikke jobber i privat sektor. På Vestlandet tar foreldre ungene ut av SFO og barnehage fordi pengene ikke strekker til. Unge familier tvinges til å flytte. Forskjellene mellom dem som har, og dem som ikke har, blir større. Er statsråden bekymret for at den rekordhøye ledigheten vil føre til økte forskjeller?
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I Norge kjennetegnes boligmarkedet av at åtte av ti eier sin egen bolig. Med den kraftige veksten vi har sett i boligprisene de siste årene, kan situasjonen på boligmarkedet føre til større forskjeller mellom dem som er utenfor og dem som er innenfor boligmarkedet. Regjeringen har gjort det vanskeligere for unge å få startlån i Husbanken, kuttet i Husbankens lånerammer og strammet inn på egenkapitalkravet. Hva vil statsråden gjør for at boligmarkedet ikke skaper større forskjeller?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  I høringsbrev om NIS utenriksferger forklarer departementet forslaget med at fergene står i konkurranse med cruiseturisme og det kostnadsnivå disse opererer under. På hvilken måte er utenriks fergefart i konkurranse med cruisetrafikk og hvilke cruiseruter gjelder det?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til innvandrings- og integreringsministeren

  NRK kunne tidligere i år melde at det i 2016 ble tvangsreturnert 8 078 personer som oppholdt seg ulovlig i Norge. Av disse var 28 % kriminelle, altså omlag 2250 personer.
  Er det mulig å få en årlig oversikt over antall tvangsreturer, og andel kriminelle, fra 2005 og til og med 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Det er eit stort engasjement knytt til ny bompengepakke på Nord-Jæren. Mange fryktar høge utgifter til bompenger i framtida.
  Kva konkrete grep gjorde statsråden for å redusera bompengane i pakka før saka vart lagt fram for Stortinget?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle