Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Østfold grenser i nord-vest og i nord til Akershus. Det er 18 kommuner i Østfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til finansministeren

  Tross gjentatte spørsmål fra Stortinget vil ikke regjeringen opplyse den reelle andelen av det økonomiske handlingsrommet som er brukt på skattekutt. Det er likevel ingen tvil om at det er en betydelig del, og heller ikke tvil om at disse skattekuttene i hovedsak har bidratt til økt budsjettunderskudd og økte forskjeller, og ikke til økt sysselsetting som var regjeringens begrunnelse. Landets mest formuende er blitt rikere, men ut over det er effektene uteblitt. Vil statsråden nå innrømme feil og legge om?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at NAV viser fleksibilitet for sine brukere som etterspør utskrift av informasjon om ytelser og utbetalinger i tråd med Stortingets merknad i statsbudsjettet for 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Hva vil Justis- og Beredskapsministeren gjøre for å sikre politiets tilstedeværelse på riksgrensen ved de mest trafikkerte grenseovergangene?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til klima- og miljøministeren

  I dagens Nationen kan vi lese om bevegelsesmønsteret til Slettåsulvene etter at de ble merket tidligere i vinter. Forskerne bak denne rapporten viser til at rapporten er for begrenset til å kunne generalisere, men at de har nok data til å kunne trekke bedre konklusjoner hvis de blir bedt om dette.
  Vil statsråden sette i gang et forskningsprosjekt som ser på ulvens skyhet utfra Skandulvs allerede innhentede data og nye GPS funn på Slettåsulvene og Osedalsflokken?
 • Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Jeg viser til regjeringens beslutning om å flytte politihøgskolen ut av Oslo. Som Justisministeren er kjent med foreligger et ferdig forslag til en moderne politihøgskole i Moss med øvingsarena i Rygge,som det er politisk enighet i Østfold om å jobbe for. Politietaten har siden 2006 jobbet med å finne alternativer til dagens lokalisering på Majorstua i Oslo. Det haster med en avgjørelse.
  Hva er framdriftsplanen og prosessen videre for å flytte politihøgskolen, og vil ministeren sørge for en rask avgjørelse før valget?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle