Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (6), Høyre (6), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Oslo grenser i vest, sør, øst og nord-øst til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydeler i Oslo.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Hvor mye større ville årlig handlingsrom før effektivisering og omprioritering vært i perioden 2018-2020 dersom skattenivået fra 2013 hadde vært videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Hvordan fordeler de samlede skattekuttene, i kroner og som andel av totale kutt, under denne regjeringen seg etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill. 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill og over, og blant topp 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Utviklingen i Myanmar er inne i en kritisk fase, både med tanke på styresett, økonomisk utvikling og menneskerettigheter. En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, norske bedrifter og staten har økt innsats og tilstedeværelse i Myanmar. Den norske Burmakomiteen har spilt en viktig rolle i å bygge opp kunnskap om utviklingen i landet. Gitt denne situasjonen, hva er bakgrunnen for at utenriksministeren har valgt å kutte dramatisk i bevilgningene til Burmakomiteen?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

  Seksuelle og reproduktive rettigheter er avgjørende for kvinners helse og for å hindre barseldød og sikre barns oppvekst. Hvorfor er ikke Norge med på det europeiske initiativet, tatt av blant annet Nederland, Belgia og Sverige?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Tilrådingen for verneplanen for Tyrifjorden har vært klar siden høsten 2012. Miljøminister Tine Sundtoft sa 4. november 2015 'at planen ikke ligger i skuffen, men at det jobbes med å få sluttbehandlet verneplanen', og at sluttføring av verneplanen er viktig i en løsning som ivaretar viktige naturverdier ved bygging av ny E16 og ny Ringeriksbane fra Kroksund til Hønefoss. Er det på tross av dette nå slik at traseen gjennom de sårbare våtmarksområdene bestemmes uten at verneplanen er sluttført?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle