Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til finansministeren

  Vil finansministeren innføre et unntak i for integrerte kassasystemer i kravene til utskrift på papir ved alle kjøp i det nye kassasystemregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Hvor mange byggeplasser i statlig regi var fossilfrie i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Statsråden uttalte seg svært uklart om hvorvidt regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at all kraftforsyningen på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Kan statsråden garantere at OED i sin dialog med Lundin lojalt følger opp de vedtak Stortinget har fattet og ikke gir åpning for at regjeringen kan akseptere andre løsninger enn kraft fra land for å dekke kraftbehovet på Grieg - selv om kraften ev. brukes til å produsere varme?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  I St.prp. nr 1 (2017-2018) informeres det om at Lundin jobber med alternative løsninger for å dekke varmebehovet etter at løsningen med kraft fra land er på plass. Stortinget skal orienteres på egnet måte.
  Kan statsråden garantere at det kun er to alternative løsninger det jobbes med fremover, nemlig en gasskjel og elkjel, slik at begge gassturbiner på Grieg-feltet stenges ned som forutsatt av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Regjeringen opphevet i 2017 den sentrale forskriften om vannscooter. Samtidig slo regjeringen fast at «Kommunene kan forby bruk av vannscotere i sjø dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.» (9.6.2017). Mange kommuner startet arbeid med kommunal regulering av vannscooter i tråd med dette.
  Kan statsråden bekrefte at kommunene har adgang til å forby bruk av vannscootere i tråd med løftet som ble gitt da den sentrale forskriften ble opphevet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle