Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  I VGs omfattende reportasjer om Addictologi-miljøet har vi fått dokumentert hvordan syke, sårbare og avhengige mennesker er blitt diagnostisert f.eks. som 'grisesjuke' og bundet til langvarig behandling og behandlingsreiser for titusener av kroner. Politiet sier at denne virksomheten i dag ikke omfattes av loven om helsepersonell, loven om alternativ behandling eller lignende. Mener statsråden at vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra slike miljøer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Hvor mange kurs i militærpsykiatri med kursgodkjenning fra Legeforeningen og Psykologforeningen er gjennomført siden oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" trådte i kraft i 2014, hvor mange deltakere hadde disse kursene og hvor mange slike kurs planlegges gjennomført i det som gjenstår av perioden oppfølgingsplanen er vedtatt videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren garantere at fremtidig næringsvirksomhet, herunder næringsmiddelproduksjon, på Tønsnes havn og industriområde vil være mulig og helsemessig forsvarlig dersom man tillater atomdrevne fartøy å bruke havna, og hvilke garantier vil sivilbefolkninga ha for at det ikke er atomvåpen om bord i fartøyene som legger til der?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. På undertegnedes spørsmål om begrunnelsen for den omfattende politiaksjonen (2.10), svarte justisministeren (8.19) kun generelt, uten å berøre den konkrete hendelsen.
  Spørsmålet presiseres derfor til hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon på Heiane mottak 21.9?

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Hvordan er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) fulgt opp med kutt for 2019 i budsjettene til Statsministerens kontor?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle