Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvorfor har det å søke om å bygge hus er blitt dyrere selv om byggeprosessene skulle ha blitt forenklet?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Det er kommet fram at nå avgåtte fiskeriminister Per Sandberg fra en tid tilbake har et personlig forhold til en norsk-iransk statsborger, og at han har pleid kontakt med det iranske regiment, med deltakelse som statsråd på arrangement på den iranske ambassaden.
  Når ble statsministeren kjent med forholdet til den norsk-iranske statsborgeren og statsråd Sandbergs kontakt med Iran, og hvilke sikkerhetsvurderinger og tiltak har regjeringen gjort siden da?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Finnes det noen grunner til at en statsråd skal kunne bryte sikkerhetsinstruksen fra Statsministerens kontor, og potensielt risikere å overføre informasjon til en fremmed makt, i så fall hvilke, og kjenner statsministeren til hvilke grunner Per Sandberg hadde i det aktuelle tilfellet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Ministeren har tidligere uttalt at han gjerne vil utrede traseen i Moss på nytt, dersom dette kommer som et ønske fra Moss bystyre. Ministeren har likevel overstyrt Fredrikstad og Sarpsborg for å unngå å bygge på kvikkleire.
  Hvorfor vil ikke ministeren unngå å bygge på kvikkleire også i Moss?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Det er stor oppmerksomhet om plastforurensning som bidrar til mikroplast. At plast og mikroplast også spres gjennom kompostjord fra kommunal avfallshåndtering er mer ukjent. Gjødselvareforskrifta stiller bare krav til at organisk gjødsel ikke skal inneholde mer enn 0,5 prosent biter av plast, glass og metall som er større enn fire millimeter, men sier ikke noe som helst om mikroplast.
  Mener Klima- og miljøvernministeren at mikroplast fra kompostjord er et forurensingsproblem?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle