Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1), og Venstre (1).

Oppland grenser i sør-vest til Buskerud, i vest til Sogn og Fjordane, i nord til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, i øst til Hedmark og i sør-øst til Akershus. Det er 26 kommuner i Oppland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til forsvarsministeren

  Er Nammo AS sin forsvarsindustri på Raufoss underlagt sikkerhetsloven, med ditto tilhørende tilsyn og hva er konsekvensen for objektsikringen rundt Nammo AS av at et flertall i Stortinget har vedtatt å redusere Heimevernet med 10 000?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til finansministeren

  Finansministeren gikk ut i Aftenposten før valget i 2013 og forsvarte økte forskjeller. 'Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre', mente Siv Jensen ifølge avisen. Har statsråden endret sin holdning til økte forskjeller, slik hun tydeligvis har gjort til handlingsregelen som hun nå trykker til sitt bryst, og avgiftene som hun nå har økt med 4 mrd. kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

  Er økningen i midlertidige stillinger, etter Kulturministerens syn en villet utvikling, eller mener Kulturministeren dette har sammenheng med de inntekter NRK har fått under dagens regjering?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samferdselsministeren

  Vil statsråden sørge for at trafikkstasjoner i distrikts-Norge, som på Otta, holder åpent i hele sommer?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

  Det har nå gått eit år sidan villrein i Noreg vart påvist daud av skrantesjuke. Dette er fyrste gong denne alvorlege sjukdommen er påvist i Europa og fyrste gong på rein. No har det gått eit år sidan dette vart kjent. Kva har statsråden gjort, og kva vil han gjera for å begrense smittespreiing og utrydde denne sjukdommen før den spreier seg utover Nordfjella, som så langt er einaste område skrantesjuke på rein er registrert?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle