Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Nordland grenser i sør til Nord-Trøndelag og i nord til Troms. Det er 44 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til klima- og miljøministeren

  I Hemnes Kommune i Nordland har to bønder i sommer fått skade og den ene drept storfe på beite.
  SNO konkluderer i begge tilfeller at det ikke har vært bjørn som har forårsaket dette, selv om lokal roviltkontakt har konkludert med det motsatte. Dette har stor betydning for både tilliten til lokale aktører og systemet.
  Er ministeren fornøyd med måten denne saken er håndtert på og hva vil du gjøre for å unngå en slik håndtering i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til finansministeren

  Vil finansministeren i forbindelse med kommende års statsbudsjettfremlegg bidra å redegjøre for alle økonomiske virkninger for staten ved omleggingen fra årsavgift til avgift på trafikkforsikringsavgift og vil finansministeren redegjøre for hvordan statens tapte inntekter og økte utgifter finansieres?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren

  I regjeringsplattformen fremgår at regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.
  Jeg er kjent med at mange pasienter er på ventelista da reisen til Tyrkia er avlyst. Hvordan kan en beslutning som denne bli tatt uten et politisk vedtak, når så mange pasienter blir rammet av dette og vem har OUS rådført seg med. Hvordan stiller Helseministeren seg til denne avgjørelsen og hva vil han gjøre for å gi alle et tilbud i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Hva inngår i kostnadspostene for ombygging av henholdsvis hangar G og hangar H (150 + 150 mill. kroner) i delt løsning mellom Andøya og Evenes i langtidsplanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Hvor mange personer er i langtidsplanen estimert å jobbe ved Andøya flystasjon ved delt løsning, og hva er den estimerte endringen i personellet stasjonert ved Andøya flystasjon sammenlignet med antallet personell som jobber på Andøya flystasjon i dag?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle