Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Nordland grenser i sør til Nord-Trøndelag og i nord til Troms. Det er 44 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Kva er status for KS1 rapporten som vart bestilt av samferdselsdepartementet i 2014 for Rv15 Strynefjellet?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke initiativ har statsråden gjort for å finne løsninger for de grensekryssende jernbanestrekningene mellom Norge og Sverige, hvilke konkrete resultater har dette samarbeidet gitt, vil den videre utviklingen av Ofotbanen skje gjennom prioriteringene i Nasjonal transportplan eller ikke, og har statsråden funnet fram til konkrete løsninger på andre måter å finansiere dette prosjektet, jf. hans uttalelser til Klassekampen 5. juli 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Støtteordningen for bredbåndsutbygging ble godkjent av ESA i 2014 for perioden 2014-2017 med en ramme på 2 milliarder norske kroner.
  Har statsråden satt i gang evalueringen av ordningen som ESA satte som forutsetning, og vil statsråden søke om en videreføring av ordningen fra 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kulturministeren

  Deler statsråden lastebilnæringen sin bekymring for sikkerhet og beredskap langs veiene ved uteblivelse av radiodekning, og vil statsråden følge opp resultatene av denne undersøkelsen som er gjennomført av NLF?
 • Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

  Sivilombudsmannen har gjort alvorlige funn ved sitt besøk i Norgerhaven fengsel. Heriblant at innsatte blir rutinemessig påsatt tvangsmiddelet BodyCuff under flytransport, uten individuell vurdering og skriftlig vedtak. Sivilombudsmannen sier i sin rapport at denne praksisen ikke er akseptabel. Mener statsråden praksisen er akseptabel, og vil han endre praksisen i tråd med Sivilombudsmannens anbefalinger?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle