Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  De første hydrogentogene er nå satt i komersiell drift og vil kunne bidra til vesentlige reduksjoner av kliautslipp sammenlignet med dieseldrevne tog. Vil statsråden på bakgrunn av de åpenbare fordelene som notatet fra SINTEF viser ta initiativ til å vurdere et pilotprosjekt med hydrogentog på Nordlandsbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til fiskeriministeren

  Hva legger statsråden i kriteriet "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Tiltaket APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet )er erstattet av AFT (Arbeidsforberedende trening), et tiltak for å få folk i arbeid raskest mulig. Tankegangen er riktig i forhold til de fleste, men nå finnes det ikke lengre noen tiltak for de som trenger mere hjelp. De ramler mellom to stoler og ser ut til å bli uføretrygdet i ung alder. Kan ministeren se at dette ble en uttilsiktet konsekvens av endringen, og bidra til en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Viser til statsbudsjettet for 2019 og forslaget om å sette av 350 mill.kr til forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder. Forstår det slik at dette ikke er nye midler for 2019 men en overføring fra 2018. Hvorfor må dette forslåes igjen i 2019 da det allerede er i gang med å inngå avtaler for 3 havneprosjekt, og videre hvorfor kommer det ikke frem at dette er den samme forskutteringsrammen som ble vedtatt i 2018 budsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Mener ministeren at bruk av dyr i behandling er et område vi bør satse på i behandlingen av psykiske lidelser og bør ikke et fagmiljø som er unikt i Norgessammenheng på det terapeutiske området få muligheten til å videreutvikle tilbudet som Lofoten Hest og Helse gjennom flere år har fått så god anerkjennelse for?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle