Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Nordland grenser i sør til Nord-Trøndelag og i nord til Troms. Det er 44 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

  Hvilke(n) ny funksjonalitet, nye APIer og nye datasett tilgjengeligjøres for brukere utenfor Brønnøysundsregistrenes organisasjon ved gjennomføring av prosjektet ny registerplattform, hvilke prosesser som i dag gjøres manuelt av Brønnøysundsregistrenes organisasjon vil kunne automatiseres eller overlates til selvbetjening med ny løsning, hvilke rapporteringsbyrder forsvinner for næringslivet og hvordan vil prosjektet støtte oppunder prinsippet om at informasjon skal kun leveres én gang til forvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Salg av Forsvarets eiendommer skjer som en følge av omstillinger og nye prioriteringer. I så måte gjør Skifte eiendom en god jobb i utgangspunktet. Likevel hender det at avhending tar lang tid, slik at det indirekte går ut over den eller de som ønsker å overta tidligere eiendommer fra Forsvaret.
  Hvor lang tid mener statsråden er akseptabelt i slike tilfeller, og finnes det en maksimaltid som statsråden mener Skifte Eiendom bør overholde eller er det akseptabelt at det kan ta årevis?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Korleis meiner statsråden kommunen bør gå fram ovanfor SVV slik at dei naudsynte avklaringane som må på plass kring vegklassifisering, regulering av vedteken vegtrase og at SVV som grunneigar ikkje vert til hinder for ein kommune som satsar på næringsutvikling med bruk av statlege midlar og med trafikken langs vegen som eit av sine fortrinn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

  Kan finansministeren dokumentere at krone for krone, er kompensert transport-, energi- og finanssektoren, og hvilke tiltak som er gjennomført/igangsatt, etter at regjeringen ikke lyktes med å få videreført differensiert arbeidsgiveravgift for disse næringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Hvorfor legges ikke Lufthavnenes egne tall til grunn når man skal vurdere hvilke lufthavner som skal være med på anbudsrutene (FOT-ordningen)?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle