Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Basert på Finansdepartementets beste estimat og prognoser fra blant annet SSB: Hvor mye må forsvarsbudsjettet ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP (etter NATOs beregningsmåte) senest i statsbudsjettet for 2024, gitt at opptrappingsplanen skal være lineær med den usikkerhetsfaktoren som Finansdepartementet normalt legger til grunn?
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Ved Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland skulle det starte opp et fagskoletilbud høsten 2019 som skulle bidra til bedre kompetanse i alle landets brannvesen. Åpningen er nå utsatt på ubestemt tid grunnet behov for 'infrastruktur'. Hvilken infrastruktur er det som forsinker åpningen, og hva er ny tidsplan pr. i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Vil statsråden legge opp til å utsette fristen for høringa om "Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem" basert på de protestene som naturlig nok er kommet etter at statsråden la opp til en kort høringsfrist om et komplekst tema, med kontroversielle forslag, for kystens fremtid?
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Basert på Finansdepartementets beste estimat og prognoser fra blant annet SSB: Hvor mye må forsvarsbudsjettet ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP (etter NATOs beregningsmåte) senest i statsbudsjettet for 2024, gitt at opptrappingsplanen skal være lineær med usikkerhetsfaktor som Finansdepartementet normalt legger til grunn?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Uttak av rovvilt er viktig beredskap for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr. Uttak av rovvilt med helikopter er en nødvendig del av uttaksberedskapen når et vanskelig og lite smidig regelverk forhindrer effektivt uttak av rovvilt. Helikopteruttak forutsetter gode forhold, og det er ofte slik at gode forhold for helikopteruttak i områder med stort skadepotensial ikke benyttes, fordi kapasiteten på personell og materiell er for liten. Hva vil statsråden gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle