Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I fjor kom et vedtak om at elever med dysleksi kan søke om fritak fra karakter og eksamen i fremmedspråk. Dette har vært etterlengtet for denne elevgruppen som med store lese- og skrivevansker bl.a. måtte opp i opp til 5 timers skriftlig eksamen i fremmedspråk. En elevgruppe med tilsvarende utfordringer er de minoritetsspråklige som ikke kan morsmålet sitt godt nok til at de kan gå opp til en skriftlig eksamen i dette språket.
  Kunne denne gruppen minoritetsspråklige fått et tilsvarende tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvor stor andel av elevene på barnetrinnet (1.-4.trinn) har klart kravene i den obligatoriske ferdighetsprøven i svømming skoleåret 2017/2018, hva er det nasjonale gjennomsnittet i antall timer svømmeundervisning som gis elever på 1.-4.trinn, og mener kunnskapsministeren at skolenes svømmeundervisning- der i blant tilgang til svømmebasseng, antall svømmetimer og kompetente svømmelærere, godt nok sikrer at alle elever kan gjennomføre og bestå ferdighetsprøven?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Kan finansministeren vise til i hvor mange KVU’er siden 2010 man betegner «investeringer, reinvestering og oppgradering» av bygninger, utstyr mv eid og forvaltet av statlige enheter og statlige selskaper som finansieres gjennom Stortinget, som vedlikehold og driftskostnader (levetidskostnader) i henhold til KS-ordningen, eller skal det normalt regnes inn i de «initiale investeringskostnadene» i utarbeidelsen av KVU’er, og dersom det er unntak, hvilke dreier dette seg om?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Står forsvarsministeren fast på at 2. Bataljon (Bn2) som mobiliseringsbataljon vil være fullt ut mobilisert innen 48 timer, og hvor raskt vil Bn2 som mobiliseringsbataljon kunne være klar til å gå i kamphandlinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at Beiarn kommune blir satt i stand til å følge lovverket i dette spørsmålet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle