Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Nordland grenser i sør til Nord-Trøndelag og i nord til Troms. Det er 44 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Jeg viser til oppslag 9.2 i E24 hvor det kommer fram at BaneNor SF etter bare en måneds operativ drift må kutte kostnader for 500 mill kr.
  Når ble statsråden kjent med de økonomiske utfordringene i foretaket, var dette kjent for statsråden da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet i Stortinget, hva vil statsråden konkret gjøre med situasjonen og kan statsråden garantere at dette ikke vil føre til lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet for 2017 og at ingen ansatte mister jobben i foretaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helsedirektoratet skal nå vurdere alkoholloven i forhold til nettbasert handel.
  Hvordan vil statsråden forsikre seg om at det er tilstrekkelig kompetanse om mulighetene og begrensningene ved digitalisering i dette arbeidet, og når vil utredningen være gjennomført?
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Fra 1. april er det ny 'FOT-rute'-periode i Nord-Trøndelag og Nord-Norge. Widerøe vant kontrakten, og det er stor misnøye med både økte priser, færre avganger og endrede avgangstider. Det er også stor misnøye med at man har kuttet tidligere praksis med at nye tidstabeller ikke blir sendt på høring før de iverksettes. Alle disse grepene er en konsekvens av nye anbudskriterier. Hvor mye sparer staten på de nye kontraktene, og mener statsråden dette står i forhold til svekkelsen i flytilbudet i distriktene?
 • Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kvinner i Norge har generelt god helse. De regionale helseforetakene rapporterer om økt behov for fødsels- og svangerskapsomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten. Likevel har jeg registrert at mange opplever mangel på blant annet gynekologer. Hvorfor er det slik at mange kvinner i dag har svært lang ventetid og lang reisevei for å bli undersøkt av spesialist, og hva vil statsråden gjøre for å gi kvinner over hele landet et godt tilbud i fødsels- og svangerskapsomsorgen, samt oppfølging etter fødselsskader?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Det norske samfunn utfordres på mange måter som følge av at folk flytter på seg. Det vil også gi utfordringer for psykiatrien på flere områder. samtidig er det helt avgjørende med gode helsetjenester, slik at de som trenger hjelp, får riktig oppfølging, og samfunnets behov for sikkerhet ivaretas.
  Er statsråden fornøyd med dagens tilbud til personer med psykoser eller ser statsråden for seg at det er behov for et større fokus på dette området, av hensyn til dem som er direkte og indirekte berørt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle