Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Nord-Trøndelag grenser i sør til Sør-Trøndelag og i nord til Nordland. Det er 23 kommuner i Nord-Trøndelag. 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av forskriften for insentivordningen og forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon med sikte på å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser bli ivaretatt i produksjoner som skal få tilskudd, samt eventuelle sanksjonsmuligheter dersom det avdekkes at norsk lov er brutt?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Universitetssykehuset Nord-Norge søkte i 2013 om å få ta i bruk den såkalte NIPT-testen for å stille mer presis diagnose til kvinner som får tilbud om fosterdiagnostikk. Med den vil færre trenge å få utført morkake- og fostervannsprøver som kan føre til skader og spontanabort. Vil statsråden følge de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet og Bioteknologirådet om å innføre NIPT, eller overholde samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre som slår fast at regjeringen i denne perioden fortsatt skal forby NIPT-prøve?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til en presisering i forskriften slik at Statens vegvesen får hjemmel til å føre tilsyn også i verksted der det er skjellig grunn til mistanke om at det gjennomføres godkjenningspliktig arbeid uten at verkstedet har slik godkjenning?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Hvordan ser finansministeren på finansiering av NRK over statsbudsjettet, og skal dette løses gjennom å øke skatter eller redusere midler til andre formål?


 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Hvilke kriterier ligger til grunn for endringer gjort ved tildeling av årets pressestøtte og var det departementet eller Medietilsynet som tok avgjørelsen, og hvorfor ble aviser som fikk kutt ikke varslet tidligere?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle