Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Nord-Trøndelag grenser i sør til Sør-Trøndelag og i nord til Nordland. Det er 23 kommuner i Nord-Trøndelag. 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen startet for et år siden forsøkene med såkalt 'statlig finansiering' av eldreomsorgen i 6 kommuner. Et stort antall kommuner hadde før dette trukket seg fra forsøket, blant annet fordi man mente at man ville tape økonomisk på å delta. Hvordan er de gjenværende kommunene fulgt opp av regjeringen gjennom dette året, og kan statsråden redegjøre for status for prøveprosjektet så langt?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Økende bruk av innleid og utenlandsk arbeidskraft setter press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Fra ansatte ved Kværner Verdal AS får vi høre at utleiebransjen setter standarden for resten av bransjen. Fra andre steder hører vi om eksempler på konstruerte 'tariffavtaler' for å omgå begrensninger i arbeidsmiljøloven om innleie og arbeidstid. Dette øker faren for sosial dumping og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter. Hvorfor har ikke regjeringen gjort noe for å møte disse problemene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor lang tid går det fra en pasient har første konsultasjon hos fastlege til henvisning er mottatt på sykehuset, hvor stor andel av pasientene får hjelp ut fra den fristen som er gitt for tid fra henvisning mottatt til første fremmøte ved tredende avdeling i rettesnoren fra Helsedirektoratet, og hvor mange av forløpene har 48 timer som reell regel for oppstart av diagnostisering? Ve ber om mest mulig oppdaterte tall for alle pakkeforløpene.
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  I Norge finner vi de tydeligste sosiale forskjellene innen helse. Vi har kunnskap og virkemidler til å møte disse utfordringene. Regjeringen fraskriver seg ansvaret og avviser å lytte til forskning og kunnskap. I sin nye kostholdsplan skal gode mat- og måltidsvaner vektlegges. Tiltakene er så få og innsatsen er så liten at den umulig kan tas på alvor. Barn skal være matagenter og gjøre de voksnes jobb. Mener statsråden at matagenter mellom seks og ti år skal ta ansvar for noe han selv ikke tør å forplikte seg til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva mener statsråden at KUB testen gir av ekstra helsegevinst siden de skal fortsette å benytte denne etter at en tryggere og mer presis test er innført, og i hvilken grad mener han det er kostnadseffektivt at 500 kvinner må ha to tester når det kunne holdt med en?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle