Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Mener statsråden det er behov for å avklare at den nye personvernloven (GDPR) ikke står i veien for utøvelse av bedriftenes påseplikt og tillitsvalgtes innsynsrett, eller er dette etter statsrådens syn ikke noe reelt problem i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange tilsyn har Arbeidstilsynet gjennomført på reise, kost og losji i bransjer der dette er allmenngjort, i 2017 og så langt i 2018, og hva var resultatet av tilsynene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden ta initiativ til en bilateral trygdeavtale med Canada?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden ta initiativ overfor underliggende etater for å sikre at ILOs konvensjon 87 og 98 er ivaretatt i offentlige byggeprosjekter?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Norge er en eksportverdensmester når det gjelder fiskeriprodukter. Vi selger norsk fisk i det nære og fjerne utland, og den norske merkevaren står sterkt. Til tross for tungt norsk engasjement på landbruksmessen Grüne Woche og andre initativer har eksporten av norske landbruksvarer ennå ikke sett samme dimensjoner. I norsk landbruk står vi nå overfor overproduksjon på en rekke områder som gjør at eksport burde være en naturlig del av løsningen. Senest når eksportstøtteordningen blir borte i 2021, blir behovet for mer eksport enda mer framtredende. Dagens eksportstrategi er gammel og gir ikke den tyngden innen eksport som vi trenger. Hvor ser statsråden for seg at framtidens eksportmarkeder for norske landbruksvarer er, og hvilke tiltak bør vi gjennomføre for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle