Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Nord-Trøndelag grenser i sør til Sør-Trøndelag og i nord til Nordland. Det er 23 kommuner i Nord-Trøndelag. 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Den ulven som drepte og skadet 280 sauer i beiteområdene mellom Totenåsen, Lygna og Hurdal, er nå felt. Men i Eidsvoll (beiteprioritert område) er det nå observert en ny streifulv som beveger seg nordvest. Skadefellingstillatelse på denne ble ikke fornyet når jegerne hadde sporet opp ulven mandag 14.08.17. Mener statsråden at det var klokt å ikke forlenge fellingstillatelsen på denne ulven, slik at den unnslapp midt i beiteprioritert område?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden bekrefte overfor Stortinget at eldre gjennom arbeidet med lovfestet rett til sykehjemsplass har fått en ny, individuell juridisk rett på linje med den retten barn har til barnehageplass?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Carlberg gård i Rygge er sterkt berørt av den nye traseen for dobbeltspor sør for Moss. Eierne sliter med å få til en god dialog med Bane NOR om løsninger som på best mulig måte kan ivareta gårdsdrift og dyrket mark når utbyggingen skal skje. Vil statsråden sørge for full åpenhet fra Bane NOR om prosess og forslag til løsninger slik at man kan avklare hvordan driften av gården kan ivaretas og mest mulig dyrket mark kan bli spart under utbyggingen og etter at anlegget er ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Er det mulig for NSB og i større grad legge til rette for et godt samspill med reiselivsnæringen i Norge, spesielt når det gjelder arrangement og opplevelseparker?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil kostanden være per år for barn under 18 år per bruker og samlet sett ved å tilby Freestyle Libre eller andre flash glukosemålere, og hva er gjennomsnittskostnaden per bruker og samlet sett for de legemidlene som har blitt godkjent de siste 3 årene gjennom Nye metoder/beslutningsforum?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle