Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Møre og Romsdal grenser i sør til Sogn og Fjordane, i sør-øst til Oppland og i nord-øst til Sør-Trøndelag. Det er 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hva er årsaken til de endrede rutinene hos politiet når det gjelder fødested som oppgis i nye pass, har en i forkant av denne praksisen vurdert de mulige praktiske konsekvensene for personer født før 1960, og har de berørte krav på å få endret fødested i nye pass til det fødested som har stått i tidligere pass, dåpsattester o.l., eventuelt hvorfor ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden igangsette et arbeid med å oppdatere Magnussen-modellen, og i den anledning også utrede om dagens bruk av modellen til intern fordeling innad i helseregionene gir en rettferdig og god fordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Mener justisministeren at det er en holdbar situasjon når de tre domstolene i Molde (tingrett, lagmannsrett og jordskifterett) først fikk beskjed om at det ikke blir bygget et nytt tinghus som planlagt, og deretter at det heller ikke vil bli inngått noen leieavtale som kunne ha gitt en løsning på problemet med dårlige egnede og usikrede lokaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, og vil statsråden pålegge helseforetaket å sørge for åpen barneavdeling med forsvarlig bemanning hele døgnet hele året gjennom?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  I forbindelse med lovfestingen av nettolønnsordningen har statsråden uttalt: 'Vi konkurrerer med andre nasjoner som har andre lønnsvilkår. Derfor er denne tilskuddsordningen helt avgjørende hvis vi skal beholde norsk kompetanse. Det handler om å ha konkurransedyktige rammebetingelser.' Samtidig fremmer hun et forslag om endringen av fartsområdebegrensningene for NIS som setter 700 norske arbeidsplasser i fare. Mener statsråden at rammebetingelsene for NOR ikke er konkurransedyktige?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle