Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor raskt han kommer til å følge opp Stortingets vedtak om å utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for litter" og at alle norske havner skal ha godkjente avfallsplaner?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å sikre at borgerne lettere kan få innsikt i gjeldende rett og for at pressen skal få tilgang til rettsavgjørelser og saksdokumenter for å utøve sin kontrollfunksjon, og kan det finnes en bedre løsning eller en annen innretning enn dagens kostbare løsning gjennom Lovdata Pro?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til helseministeren

  Er statsråden nå klar til å ta ansvar og bidra til at alle sykehus, inklusive sykehusene i Møre og Romsdal, nå må følge stortingsvedtaket om stedlig ledelse, for å sikre både god økonomistyring og gode pasientforløp med fokus på faglighet og kvalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Prosessen med å få tillatelse til å starte opp en ny skole er preget av forhandlinger på Stortinget og ikke av fastlagte kriterier for valg, satt av departementet, derfor vil jeg spørre om statsråden nå kan og vil innføre kriterier som kan bidra til at beslutningen om hvilke skoler som får tillatelse til oppstart kan bli mer tydelig og forutsigbar, og kan statsråden redegjøre for hvilken rolle Folkehøgskolene skal ha i en helhetlig skolestruktur framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  I Finanstilsynet sin rapport "Finansielt utsyn" som blei lagt fram 6.juni, fortel tilsynet om at fleire aktørar ikkje etterlever retningslinjene for bankar som tilbyr forbrukslån.
  Vil regjeringa stramme inn overfor desse aktørane, gjennom å gjere retningslinjene om til ei forskrift, med strengare sanksjonsmoglegheiter enn i dag?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle