Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Møre og Romsdal grenser i sør til Sogn og Fjordane, i sør-øst til Oppland og i nord-øst til Sør-Trøndelag. Det er 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

  Arbeid til alle med jevn lønnsutvikling gjennom kollektive lønnsforhandlinger er vår beste medisin mot økte forskjeller. Lav kronekurs, lav rente og moderate lønnsoppgjør har hindret at arbeidsledigheten har steget til enda høyere nivåer. Den norske modellen bygger på høy organisasjonsgrad og tett trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Hvorfor vil regjeringen undergrave dette ved å svekke fagforeningsfradraget, bygge ned trepartssamarbeidet og øke midlertidigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helse - og omsorgsministeren legge til rette for at de private tilbydere innen prosjektet «Raskere tilbake» kan få prolongert sine avtaler med 6-12 måneder utover gitt sluttdato 31.12.17?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  I Stortingets debatt 22. februar ble følgende uttalt fra statsråden; «Jeg vet ikke at Arbeiderpartiet i åtte år i regjering styrket nettolønnsordningen.» Med tanke på det som faktisk skjedde i perioden 2005 – 2013 er dette et oppsiktsvekkende utsagn fra ansvarlig statsråd i Stortinget.
  Kjenner ikke statsråden til de historiske faktum knyttet til statsbudsjettets kap. 909 post 73 i perioden 2005 – 2013 eller forsøker statsråden bevisst å villede Stortinget og vil hun i så fall beklage dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at regjeringa nå jobber med å endre HV-11 sin status, og kan statsråden bekrefte eller avkrefte at regjeringa vil oppgi målsetningen om at Heimevernet skal å sikre ilandføringen fra Ormen lange og gassanlegget på Aukra?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvor mye Helse Møre og Romsdal sparer på å stenge barneavdelingen ved Kristiansund sykehus i påsken, og er statsråden komfortabel med å påføre foreldre og barn de ekstra bekymringene stengt barneavdeling gir?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle