Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Da Stortinget behandlet Senterpartiets representantforslag om innholdsmerking av alkoholholdig drikk, skrev regjeringen og Venstre i innstillingen at det er mye positivt med innholdsmerking av alkohol, men at de ville avvente rapporten fra Europakommisjonen, jf. Innst. 164 S (2014-2015) om emnet. Nå har denne rapporten kommet, og det er mulig for Norge å innføre egne merkekrav som går ut over EUs minstestandarder. Vil statsråden nå sette i gang dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  I Stortingets spørretime 22.03.17 informerte statsministeren om at forsterreduksjon ved tvillinggraviditet kan gjennomføres etter uke 12.
  Kan helse- og omsorgsministeren bekrefte at fagmiljøene nå skal tolke forskrift om svangerskapsavbrudd slik at fosterreduksjon som hovedregel kan utføres i uke 14, eller er det uke 13 som gjelder, og ser statsråden behovet for en ny juridisk gjennomgang av denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  På den nasjonale deleksamen i anatomi i 2016 strøk 22 prosent av 4838 første års sykepleierstudenter. I 2015 var det 29 prosent. Selv om tallet er lavere er et fortsatt en svært høy strykprosent. Gjennomsnittskarakteren varier også betydelig mellom de ulike lærerstedene. Det burde også komme frem hvor mange som tar eksamen på nytt og består og hvor mange som slutter på studiet.
  Hva mener ministeren er de viktigste årsakene til den høye strykprosenten, og hvilke tiltak vil han prioritere for at flere består?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Kva for oppfølging har statsråden hatt av prosjektet Arna-Stanghelle-Voss etter at oppdragsbrev blei sendt transportetatane 8.12.2015, og kor robuste meiner statsråden at kostnadsoverslaga frå konseptvalsutgreiinga er for dei andre delane av prosjektet Arna-Voss, jf. at prisen for vegstrekninga Arna-Stanghelle er om lag dobla sidan 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Både helsedirektoratet og Legemiddelverket har tillat bruk av medisinsk cannabis. Dokumentasjon for effekt er etter hvert god for pasienter med smerte og kvalme som følge av cellebehandling og andre med alvorlige kroniske smerter. Det er utarbeidet en veileder, men pasienter er stort sett overlatt til uverdig omgang med det kriminelle markedet for å få tilgang.
  Hva vil ministeren gjøre for at de pasientene som ikke har nytte av andre legemidler får bedre tilgang på medisinsk cannabis og dermed økt livskvalitet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle