Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Når vil regjeringa bestemme seg for vidare tiltak for ubåten utanfor Fedje, kva hovudtiltak vil bli vald, og kor lang tid vil det ta før det faktiske arbeidet med enten tildekking av båt, eller heving av last før tildekking av båt, kan starte opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Når ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni, var stortinget tydelig på at det skal legges til rette for at ideelle aktører fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til offentlig sektor. Det er utviklet en god veileder på hvordan dette kan følges opp i praksis.
  På hvilken konkret måte blir dette fulgt opp i styringsdialogen med de regionale helseforetakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I behandling av ny lov om offentlige anskaffelser fremhevet et samlet Storting at de ideelle organisasjonene skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige. Det er utarbeidet en god veileder.
  Hvordan vil ministeren sørge for at kommunene blir godt kjent med veilederen og settes i stand til å ta i bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at barnevernet, familievernet og andre relevante organer bidrar til at barn og ungdom ikke sendes til skoler og andre institusjoner i utlandet, hvor de blir fysisk og psykisk avstraffet og hvor det er grunn til å tro at barnas rettigheter tilsidesettes eller krenkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Gina Barstad (SV) til utenriksministeren

  I hvilken grad er utbyggingen av fire hangarer for kampfly på Rygge koordinert med norske myndigheter?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle