Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvorfor er ikke endringene i direktivet om virksomhetsoverdragelse som ble vedtatt i forbindelse med EUs endringsdirektiv 2015/1793 implementert i norsk rett enda?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til samferdselsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan prioritering av utskifting/oppgradering av rekkverk gjøres, og hvordan dette er i tråd med trafikksikkerhetsarbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til arbeids- og sosialministeren

  A-krimsentrene gjør en viktig jobb i kampen mot arbeidskriminalitet. I møte med Maskinentreprenørenes Forbund kom det frem hvor vanskelig det var å komme med tips om mulig arbeidskriminalitet. Vi er avhengig av gode tips i kampen mot arbeidskriminalitet. Arbeidstilsynet sin nettside fant jeg kun mulighet for varsling om brudd på arbeidsmiljø i egen virksomhet.
  Hva vil ministeren gjøre for at det blir enkelt å tipse om a-krim på de ulike relevante etatenes sine hjemmesider?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Det er etablert et regime med strenge krav til fiskehelse og miljøpåvirkning i havbruksnæringen. Det er viktig at myndighetene følger opp eventuelle brudd, slik at målene om bærekraft og rettferdig konkurranse blir godt ivaretatt. Oversikten over lusetall i rapporteringssystem Barentwatch viser en rekke overskridelser.
  I hvilke grad har regjeringen sanksjonert bruddene, og foretas det tilstrekkelig med stikkprøver for å forebygge såkalte "falske positive prøver"?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Har Norge tatt, eller planlegger Norge å ta konkrete initiativer knyttet til rapporten fra "Mapping Exercise" utført av FNs høykommisær for menneskerettigheter, som dokumenterer voldshandlinger i perioden 1993 til 2003 i DR Kongo, for å påse at anbefalingene blir fulgt opp av kongolesiske myndigheter, eller at kongolesiske myndigheter får bistand fra FN eller andre til å følge opp anbefalingene i rapporten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle