Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mener statsråden at helseforetakenes praktisering av hemmelighold om legemiddelpriser er lovlig og hva begrunner statsråden i såfall dette med, og hvorfor er ikke Stortinget opplyst om at dette kan være lovstridig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil helseministeren ta initiativ slik at komplikasjoner som skjer under fødsel blir erstatningspliktige på lik linje med andre tilstander i helsevesenet, og vil helseministeren ta initiativ til å endre praktiseringen i pasientskadeordningen eller lovendring?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Er statsråden enig i at Stord kommune kan setje i gong ein prosses med sikte på å lande denne saka på ein fornuftig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

  Vil erfaring med for dårlig IKT-sikkerhet, som gjorde at styret i Helse Sør-Øst (HSØ) 14. juni besluttet å terminere kontrakten om outsourcing av IKT-infrastruktur, få betydning for hvordan regjeringen vurderer outsourcing som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Styret i Helse Sør- øst har den 14. juni besluttet å terminere kontrakten om utflagging av IKT systemer i helseforetaket.
  Vil helseministeren ut fra dette endre sin beslutning om å ikke hindre utflagging av grunnleggende IKT- infrastruktur i helseforetakene (jfr. stortingsdebatt 12/6-18), vil helseministeren sørge for å definere grunnleggende IKT- infrastruktur inn under sikkerhetsloven og kan statsråden informere om hvem som skal ta kostnaden for det IKT- skandalen og terminering av kontrakten, koster?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle