Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Staten har over flere år brukt flerfoldige millioner på utbygging av landstrømanlegg. Men det har vært gjort mindre for å få på plass insentiver og tiltak for at landstrømsanleggene blir tatt i bruk. Et effektivt tiltak vil være å pålegge nettleverandører å levere en lavere tariff til de som kan utnytte ledig kapasiteten i strømnettet.
  Vil ministeren sørge for en forskrift som pålegger alle nettleverandører om å tilby en utkoblbar tariff på strømavtaler?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Frå 2018 føreslår regjeringa endringar i folketrygdas stønadsordning til tannbehandling etter innslagspunkt 14. Det skal ikkje lenger vere mogleg å få dekka kostnader ved tannbehandling til pasientar med tannskrekk/odontofobi. Dette er ei svært sårbar og utsatt gruppe pasientar, som frå nyttår står utan eit reelt behandlingstilbod. Kvifor blei ikkje denne store endringa sendt på høyring, og vil statsråden reversere denne innstramminga for pasientar med alvorleg tannbehandlingsangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden gi en fullstendig oversikt over hva regjeringens «førstehjelpsdugnad» innebærer av konkrete tiltak, hvilke skriftlige kilder dette er omtalt i, og om det foreligger eller vil bli utarbeidet en tverrsektoriell førstehjelpsstrategi, slik Akuttutvalget foreslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kor mykje pengar har Helse Sør Øst totalt brukt på avtalen med eksterne partnarar for modernisering av IKT- infrastrukturen, inkludert bøter helseføretaket har fått frå Datatilsynet, og kva kostar det Helse Sør øst å trekke seg ut av avtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  I desember 2016 ga Stortinget klart uttrykk for å tilrettelegge for innovasjon i finansiell teknologi for å utvikle nye produkter og tjenester og økt konkurranse. For å sikre finansiell stabilitet og kundebeskyttelse under utprøving ble det foreslått såkalte "regulatoriske sandkasser''. Det er særdeles viktig at regulere myndigheter som Finanstilsynet og Datatilsynet er støttende. Storbritannia, Danmark og Sverige får det til.
  Når får fintech miljøet i Norge mulighet til nyskaping gjennom regulatoriske sandkasser?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle