Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  En kvinne som er returnert til Iran er i følge TV2 utsatt for fullbyrding av en dom på pisking. Pisking er tortur og umenneskelig behandling, noe som i asylretten gir grunnlag for beskyttelse. I asylbehandling ble dommen hun anførte som asylgrunn ikke ansett som reell. Kvinnen har også barn og mann i Norge med lovlig opphold, der hensynet til barnet ikke er tillagt vekt ved retur av mor.
  Hvilke endringen vil regjeringen gjøre for å garanter at ikke Norge sender asylsøkere tilbake til tortur?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Ca.3000 flyktninger har blitt plukket opp av libysk kystvakt etter avtale mellom Italia og Libya. Kystvakten er trent og forsterket med EU-midler, og Norge er en del av flere grenseoperasjoner.
  Kan statsråden redegjøre for hvordan Norge innhenter informasjon om hvordan flyktninger blir behandlet i Libya, inkludert sikkerhetssituasjonen, hvorvidt de risikerer å bli utsatt for tortur/nedverdigende behandling og menneskehandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at arbeidene på Kongsvingerbanen blir gjennomført som tidligere planlagt, slik at hurtigtogtrafikken Oslo-Stockholm som er et viktig tilbud for befolkningen i Kongsvingerregionen ikke legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Nå legges det kommunale asylmottaket Solbakken Asylmottak i Florø ned er det i region Vest ikke lenger kommunale asylmottak igjen.
  Hvordan er dette i tråd med Stortingets vedtak om å sikre kommunale mottak og retningslinjene om at hver region skal sørge for at de kommunale skal ha en hensiktsmessig andel, og hvordan vil statsråden sørge for at regionene handler i tråd med UDIs interne rutiner og Stortingets vedtak?

 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

  Har staten ved eventuelt salg av hele eller deler av NSB eller virksomhet knyttet til tog, mulighet for å begrense salg til norske kjøpere, og hva er risikoen for at et slikt kjøp vil bli foretatt av utenlandske interesser slik statsråden vurderer det?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle