Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til helseministeren

  Båtambulansetjenesten i Finnmark er nå ute på anbud. Området som ambulansebåten skal betjene befinner seg vest i Finnmark i et område preget av åpne havstrekk, kraftige vinder og lange avstander til sykehus. Statsråden har ved flere anledninger svart at denne tjenesten skulle styrkes ved nytt anbud.
  Mener statsråden at anbudsdokumentet fyller statsrådens forutsetninger om en høyning av kvaliteten på båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  I det anbudet Sykehusinnkjøp HF har lagt ut for båtambulansen i Vest-Finnmark, har de ingen krav til fartøyets styrke foruten minstekravet på 1G. En båt bygget til 1G har ingenting å gjøre i uvær på Lopphavet. Det er heller ingen krav til alder på fartøy. Du kan altså levere inn anbud med et fartøy fra 80-tallet, så lenge det klarer 25 knop i 0,75 meters bølger. Slike fartøy kan godt egne seg på Mjøsa, men ikke på Lopphavet. Vil statsråden gripe inn og stoppe dette useriøse anbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke prosjekter har regjeringen gitt tilsagn til innenfor den nye forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Vil et havgående lakseslakteri, som henter opp fisk fra merdene i norske fjorder for å levere direkte til oppkjøpere på kontinentet, gi «samfunnsmessige gevinster», etter statsrådens vurdering, og mener samferdselsministeren denne tildelingen er i tråd med hensikten bak insentivordningen for å få gods fra veg til sjø?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre at kystvakta har egen militær helikopterkapasitet i fremtiden?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle