Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvilket Nav-kontor har ansvar for å behandle søknader fra norske statsborgere som er folkeregistrerte i en norsk kommune, men uten fast bopel, og som oppholder seg store deler av tiden i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Vil statsråden sørge for at passkontoret på Kongsberg likevel opprettholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg viser til Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser. Dagens HMS-kort inneholder ikke kvalifikasjoner for personen kortet er utstedt til. I rapporten "Enkelt å være seriøs" anbefales det å opprette et sentralt offentlig register (registerbase) som registrerer de kvalifikasjonene som skal følge personen i HMS-kortet. I tillegg anbefales det at HMS-kortet må kobles mot offentlig registerinformasjon.
  Er EØS-avtalen til hinder for å realisere et slikt HMS-kort fra en offentlig registerbase?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I svar til mitt skr. spørsmål til samferdselsministeren (besvart 27.11.18) om bedre muligheter for persontransport på Randsfjordbanen, henviser han til Jernbanedirektoratet som mener det ikke er tilstrekkelig kapasitet - så vidt vi forstår både med hensyn til sporkapasitet og togsett.
  Vil statsråden be Direktoratet vurdere en pendel mellom Hønefoss (alternativt Vikersund) og Hokksund - for mating av trafikk på tog videre mot Drammen, gjennom kjøp av nytt togsett, før nye spor er tilgjengelige mellom Hokksund og Drammen?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Jernbanereformen skulle bl.a. sikre bedre kvalitet til togkundene. Go-Ahead, som vant anbudet på Sørlandsbanen, skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn med NSB. I Jernbanepakke Nord har det blitt varslet at pris skal vektes høyere enn kvalitet. Hva er begrunnelsen for det, og synes statsråden dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle