Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden si hvorfor og på hvilket juridisk grunnlag dimensjoneringsgrunnlaget og kostnadsestimatene for dobbeltspor Gulskogen- Kongsberg ikke kan utleveres til interessegruppene, slik de har bedt om og som det refereres til i begrunnelsen for spørsmålet, og kan statsråden oversende disse vedleggene som jeg i begrunnelsen for spørsmålet refererer til?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Mener statsråden at helikoptertrening skal foregå ved Taraldrud, er planene for helikoptertrening endret i forhold til det framlagte planforslaget, og siden både trening med helikopter og noe annen skyte- og eksplosivtrening i henhold til planforslaget allerede må foregå på annet sted enn Taraldrud, vil det ikke da være rett å samle dette på ett sted (Rygge) slik at alle ressursene er samlet ved trening utenfor Taraldrud, og hva er forskjellen i kostnader ved valg av helikopterlokalisering på Rygge og på Taraldrud?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere har gjennomført eller påbegynt etter- og videreutdanning siden 24.08.17, hvilke spesifikke nye ordninger og tiltak er opprettet for å nå målet om etter- og videreutdanning til 30 000 helsefagarbeidere og sykepleiere, hvilke beløp er avsatt og hvor store beløp er allerede brukt til hvert av disse tiltakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Den offentlige helsetjenesten skal følge prinsippene for prioritering som ble vedtatt i prioriteringsmeldingen. I
  hvilken grad mener statsråden at disse prinsippene også bør gjelde for private aktører i den norske helsetjenesten, - spesielt med tanke på den delen av privat virksomhet som er utenfor den offentlige helsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Når og på hvilken måte har regjeringen informert Stortinget om at dagens regelverk medfører at arbeids- og velferdsetaten utbetaler ytelser til personer som samtidig unndrar seg straffeforfølgelse eller soning, og hvilke initiativ har statsråden selv tatt for at dette blir ryddet opp i?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle