Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvorfor har ikke statsråden klart å innfri den gylne regel, som han selv innførte, når det gjelder psykisk helse, og kan han innen markeringen av verdensdagen for psykisk helse i 2019 love at den gylne regel da vil være fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til olje- og energiministeren

  Når ble det avgjort at smarte strømmålere skulle installeres og hva var begrunnelsen for dette, hvorfor må man ha årlig kontroller av alle strømmålere og hvordan har Agder Energi kommet frem til beløpet på 2.125kr i årlig gebyr for disse kontrollene, og kunne dette vært organisert på en annen måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Ser statsråden for seg tiltak innen psykisk helse særlig rettet mot personer med synshemminger, og har han i den forbindelse vurdert en utvidelse av ansvarsområdet til «Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse»?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvor stort er problemet med at barn av foreldre som mottar sosialhjelp ikke får nødvendig kjeveortopedisk behandling / tannregulering, på grunn av at foreldrene ikke har råd til å betale egenandelene, og hva gjøres eventuelt for å sikre at denne gruppen pasienter under 18 år får de samme mulighetene for nødvendig behandling med tannregulering som andre barn, uavhengig av sine foreldres økonomi?
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker sier at man vil 'bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, med så mange statlige virksomheter og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder'. Nå viser det seg at to av de viktigste statlige etatene i denne delen av avtalen, Nav og Statens vegvesen, ikke ser ut til å gi de arbeidsplassene Arendal/Aust-Agder ble forespeilet. Hva vil regjeringen gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen som berører statlige arbeidsplasser?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle