Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at private kjeveortopeder som behandler barn og ungdom med behov for tannregulering ikke kan ta urimelig høye priser for det, samtidig som pasientene får en prosentvis refusjon ut fra en offentlig takst som er mye lavere?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er statsråden enig i at den økonomiske situasjonen ved Sørlandet sykehus viser at det er behov for å øke rammene til spesialisthelsetjenesten eller mener han sykehuset selv er skyld i sin anstrengte økonomi, og er det aktuelt å se på inntektsfordelingen internt i Helse Sør-Øst, for å sikre at man i tilstrekkelig grad tar høyde for de føringene nasjonal helse- og sykehusplan gir vedrørende videreføring av ulike lokasjoner for sykehusdrift med sine akuttfunksjoner, slik som ved Sørlandet sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at man tar hensyn til de overordnede samfunnsinteressene, på tvers av Nye Veier og Statens vegvesen sine særskilte oppgaveporteføljer, slik at man finner de beste løsningene for de planlagte veiutbyggingene totalt sett, og at dette også blir gjort i saken rundt bygging av Gartnerløkka og Ytre ringvei i Kristiansand?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Når kan vi vente en avklaring på prosjektering av luftambulansebase i innlandet i Sør-Norge, og ser statsråden muligheter for reetablering av en påskebase på Hovden inntil man eventuelt har etablert en permanent luftambulansebase i innlandet i Helse Sør-Østs område?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan ser statsråden for seg at man gjennom Utviklingsplan 2035 vil utvikle sykehusene i Arendal og Flekkefjord framover, og kan han garantere at man ikke vil miste funksjoner ved disse sykehusene som følge av at det gjøres nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr i Kristiansand?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle