Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Regjeringen foreslår å endre navnet på Statens strålevern til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, i prop. 13L (2018-2019). Under punkt 4.3 fremkommer det imidlertid ikke noe beløp på hva det vil koste å endre navnet på Statens strålevern.
  Hva vil de totale kostnadene ved navneskiftet være i kroner, når man også inkluderer det tekniske ved endringen, informasjonstiltak om navneendringen og eventuelt skifte av logo?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan sikrer statsråden at akutt syke nyfødte ved sykehuset i Arendal blir håndtert på en tryggest mulig måte etter at nyfødtposten ble flyttet fra Arendal til Kristiansand, hvor mange risikofylte hendelser har oppstått som følge av nedleggelsen / flyttingen, og vil statsråden sørge for at den forventede evalueringen av flyttingen blir gjennomført, samtidig som han kan garantere for at nye kutt ved sykehuset i Arendal ikke vil ramme oppfølgingen av nyfødte?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Fra 1998 til 2017 har antall sengeplasser i psykiatrien blitt bygd ned fra 6276 til 3746.
  Dersom flere kan få rask og god hjelp nær der de bor uten innleggelse, er det positivt, men hvordan vil statsråden sørge for at antall sengeplasser i psykiatrien er tilstrekkelig for å dekke behovet fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan har den årlige utviklingen vært på nasjonalt nivå i antall korridorpasienter, størrelsen på køene til psykiatrien, og antall personer som har tatt livet sitt mens de har ventet på behandlingsplass i psykiatrien siden Solberg-regjeringen tok over høsten 2013, og hvilke konkrete tiltak vil bli iverksatt i 2019 for å redusere køene og bruken av korridorsenger i psykiatrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Ser statsråden noen sammenheng mellom den manglende satsingen innen psykisk helsevern og sakene om selvmord i psykiatrien, hvordan vil statsråden sørge for en økt satsing innenfor psykisk helsevern i tiden fremover, og hvilke konkrete tiltak vil han sette inn for at antall selvmord og brudd på loven skal reduseres i psykiatrien?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle