Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  VG har den senere tid avslørt hvordan australsk politi, som ledd i en politioperasjon, tok over et nettsted som deler overgrepsbilder av barn. Australsk politi delte selv overgrepsbilder av barn.
  Har norsk politi fått informasjon som viser at norske borgere har vært involvert, herunder både overgriper og offer, hva gjør politiet med denne informasjonen og vil bevisene kunne brukes i en etterforskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Når statsråden sier det ikke har lyktes å få ned tvangsbruken til nå, hva vil han foreslå av nye tiltak for å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, og hvordan vil han sikre at tiltakene følges opp og at foretakene har ressurser til å gjennomføre tiltakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Statsråd Høie gir i Agderposten/Varden familien til 8 år gamle Casper en uklar lovnad om fortsatt støtte til behandlingen av hans alvorlige hudsykdom, etter at regjeringen har varslet at ordningen med «hvit. resept» kan bli fjernt.
  Hvilke ordninger har statsråden tenkt at skal dekke behovet til Casper og andre pasienter, og kan han garantene at også de andre som i dag blir omfattet av ordningen med hvit resept skal slippe å risikere økonomisk ruin, på grunn av kostnader til nødvendige medisiner?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Helsedirektoratet har reagert skarpt og krever tilbakebetalt statlige refusjonsmidler fra Grimstad kommune i forbindelse med kjøp av tjenester fra selskapet "Farm in action". Flere stiller forøvrig spørsmål om kommunen i ei årrekke, systematisk sørget for å skaffe seg statlige refusjoner man ikke hadde krav på.
  Vil statsråden ta initiativ til en bred gjennomgang tilbake i tid for å forsikre seg om at statlige refusjoner har kommet de mest sårbare til gode jfr. regelverket og ikke blitt brukt til annen kommunal virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Grimstad kommune inngikk ulovlige kontrakter med "Farm in action". Det kan se ut som om kommunen bevisst har betalt en ekstremt høy pris for tjenester fra dette selskapet. Deretter prøver man å skjule hva disse offentlige midlene er brukt til. Både Grimstad kommune og Farm in action får aksept for dette hemmeligholdet av fylkesmannen i Agder, også etter at helsedirektoratet har reagert skarpt hva angår statlige refusjoner.
  Vil statsråden ta initiativ til en full gjennomgang, inklusiv fylkesmannen i Agders håndtering av saken?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle