Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Akershus omkranser Oslo fra vest, i sør og til nord-øst. Det er 22 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Tidligere innsendt spørsmål gjentas:
  Når legger statsråden opp til at henholdsvis «Trafikkpakke 1 Sør» og «Trafikkpakke 2 Nord» skal legges ut på anbud, når legges det opp til at kontrakter for de to pakkene skal inngås, og har statsråden vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre en stor og kostbar konkurranse som antagelig ikke vil være klar til signering før etter at høstens stortingsvalg er avholdt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan kan helse- og omsorgsministeren forsvare at han har godkjent bortsettingen av kritisk IKT-infrastruktur i Helse-Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Hvordan vil statsråden se til og sikre at Politihøyskolen akademiske frihet og forskningens uavhengighet ivaretas på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

  Rokkansenteret fullførte nylig en kartlegging av kulturarenaer i Norge. Rapporten inneholder flere interessante funn som burde følges opp av regjeringen.
  Hvordan vil statsråden følge opp rapporten og de hovedfunnene som Rokkansenteret har gjort og vil statsråden ta initiativ til en nasjonal kartlegging av kulturanlegg, for eksempel etter modell av idretstanleggsregisteret?
 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det er besluttet at arresten i Sandvika skal legges ned. I stedet skal arrestanter kjøres til Grønland i Oslo. Det er ikke veldig langt, men det er mange som vil måtte transporteres til Oslo. I dag har arresten i Sandvika 1 600 arrestanter årlig, og dette vil ifølge Budstikka medføre 55 000 ekstra kilometer transport for politiet. Er det riktig bruk av politiets tid, og hvorfor legge ned denne arresten når politistasjonen skal bestå nettopp i Sandvika?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle