Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Akershus omkranser Oslo fra vest, i sør og til nord-øst. Det er 22 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle