Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Akershus omkranser Oslo fra vest, i sør og til nord-øst. Det er 22 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til finansministeren

  Finansdepartementet avslo nylig fripoliseselskapet Silvers søknad om utsettelse av fristen med å oppfylle nye kapitalkrav. Det vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at det medfører et kutt på 30-40 pst. i de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid. Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten, Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre?
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  USA har stanset all bistand til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort. Av den grunn har en del europeiske land nå tatt initiativ til en giverkonferanse i Brussel for reproduktiv helse. I Norge har vi tidligere denne perioden sett kutt til blant UNFPA og kvinneretta bistand. Hvorfor er ikke Norge blant initiativtakerne til giverkonferansen, og vil utenriksministeren raskt foreslå økninger i bevilgninger til arbeidet med abort og reproduktiv helse?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvorfor er det ikke mulig å gi kjønnspoeng til menn som søker psykologi når det er mulig å gi det til menn som søker veterinærstudiet eller dyrepleierutdanningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for at gravide kvinner med rusproblemer som er innlagt etter HOL § 10-3, er sikret å beholde sin plass i den institusjon hun er innlagt ved, dersom tvangsvedtaket oppheves og kvinnen overføres til frivillig behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Hvordan følger Utenriksministeren opp situasjonen i Sør-Sudan?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle