Nordisk råd 2018: Trusler mot demokratiet

Michael Tetzschner og Martin Kolberg. Foto: Stortinget.

Norge har presidentskapet i Nordisk råd i 2018.  Det betyr at vi leder arbeidet gjennom året og at sesjonen  Nordisk råds viktigste møtearena  avholdes på Stortinget i uke 44. Temaet for sesjonen er trusler mot demorkratiet. Erna Solberg og Mette-Marit vil overrekke priser.

For å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, har Norge valgt fire satsingsområder for presidentskapet:

– Helseteknologi og pasientsikkerhet
– Utdanning, inkludering og mobilitet
– Miljø og sikkerhet til havs
– Forsvar og sikkerhet

Les intervju med Michael Tetzschner og Martin Kolberg om det nordiske samarbeidet.

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018

Om presidentskapet

Målet med Norges presidentskap i Nordisk råd, er å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden for regionens 26 millioner innbyggere.

Les presidentskapsprogrammet

Bildestørrelse 400x240

Om Nordisk råd

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for parlamentene i de nordiske landene. På regjeringssiden møtes man i Nordisk ministerrråd. Det nordiske samarbeidet er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider.

Om Nordisk råd