Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Stortingsmøter - 2016-2017 - September

Ingen video av møter i denne perioden