Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
tir 23.04 Mongstad
Deltakere: 9
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
tir 23.04-
fre 26.04
Svalbard
Deltakere: 15
Transport- og kommunikasjonskomiteen
tor 25.04 Oslo
Deltakere: 15
Utdannings- og forskningskomiteen