Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
ons 18.04 Oslo
Deltakere: 6
Fra kl. 12.00 - 17.00
Næringskomiteen
ons 18.04-
fre 20.04
Berlin
Deltakere: 16
Utenriks- og forsvarskomiteen
tor 19.04-
fre 20.04
Oslo og Akershus
Deltakere: 15
Transport- og kommunikasjonskomiteen
fre 20.04 Drammen
Deltakere: 14
Utdannings- og forskningskomiteen