Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
søn 15.09-
fre 20.09
Etiopia og Malawi
Deltakere: 16
Utenriks- og forsvarskomiteen