Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
man 18.02-
tir 19.02
Buskerud
Deltakere: 12
Energi- og miljøkomiteen
lør 23.02-
fre 01.03
Jordan og Libanon
Deltakere: 14
Kommunal- og forvaltningskomiteen