Internasjonale besøk

Gjennom parlamentarisk besøksutveksling ønsker Stortinget å styrke forholdet til særlig viktige og nærstående land, å støtte opp om demokratiutvikling, samt å bidra til en styrking av parlamentenes rolle i andre deler av verden. 

Stortingspresidenten avlegger hvert år en rekke besøk til utlandet og mottar gjester på besøk til Norge. De nordisk-baltiske parlamentspresidenter treffer hverandre regelmessig og har et nært samarbeid.

Stortinget er representert ved ulike internasjonale arrangementer og deltar på internasjonale konferanser om temaer som er særlig viktige for Norge. Stortinget tar også imot delegasjoner fra andre lands parlamenter på studiebesøk.