Regler for pressens adgang til Stortinget

Gjeldende fra 1. januar 2016.

1. Om mediene og Stortinget
2. Stortingets adgangskort for mediene
3. Pressekort fra Norsk presseforbund, Pressefotografenes klubb og adgangskort fra NRK og TV 2
4. Mediemedarbeidere uten pressekort
5. Teknisk personell fra TV-selskapene
6. Utenlandske medier
7. Medienes adgang til representanters og ansattes kontorer
8. Midlertidig begrensning av medienes adgang i Stortingets bygninger
9. Fotografering og filming
10. Særlig om mediers parkering

1. Om mediene og Stortinget

Stortinget har lang tradisjon for å være et åpent hus hvor mediene har utstrakt adgang til å rapportere fra og om den politiske virksomheten. Det er grunnleggende for et demokrati at offentligheten kan følge den politiske virksomheten i nasjonalforsamlingen. Derfor skal mediene ha gode arbeidsmuligheter, og den nødvendige tilgang til det politiske og parlamentariske arbeidet som foregår på Stortinget.

For øvrig er forholdet mellom Stortinget og mediene regulert av «Pressens etiske retningslinjer» og Vær varsom-plakaten (VVP)

2. Stortingets adgangskort for mediene

Stortingets adgangskort for mediene gir adgang til fellesområdene, jf. adgangsreglementets punkt 1.1.2.

I tillegg gir slikt kort adgang til:

• Presselosjen i stortingssalen
• Mediesenteret i stortingsbygningen
• Medieinstitusjonenes egne kontorer og studioer
• Stortingsbiblioteket og dets tjenester
Stortingsgarasjen ved reportasjeoppdrag, dog kun i den utstrekning det er plass

Innehavere av Stortingets adgangskort for mediene kan også medbringe pressemedarbeidere fra egen medieinstitusjon, herunder:

• Journalister og fotografer med pressekort
• Frilansjournalister uten pressekort
• Praktikanter/studenter uten pressekort

Stortingets adgangskort for mediene utstedes av Stortingets direktør etter anmodning fra Stortingets presselosje.

3. Pressekort fra Norsk presseforbund, Pressefotografenes klubb og adgangskort fra NRK og TV 2

Journalister og pressefotografer med gyldige pressekort utstedt av Norsk Presseforbund, Pressefotografenes klubb eller adgangskort fra NRK og TV 2 har adgang til stortingsbygningenes fellesområder, mediesenteret i stortingsbygningen når det avholdes møter i stortingssalen og komitéhøringer, samt andre åpne arrangementer.

Adgang ut over dette skal skje etter avtale.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller adgangskort i resepsjonene.

4. Mediemedarbeidere uten pressekort

Det kan søkes om besøkskort for mediemedarbeidere uten pressekort. Ansvarlig medieinstitusjon må sende søknad med medarbeiders navn, ønsket dato for adgang og oppdragets formål. Søknad sendes til seksjon for presse og samfunnskontakt.

Adgang ut over dette skal skje etter avtale.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av ID-kort i resepsjonene.

5. Teknisk personell fra TV-selskapene

Teknisk personell fra TV-/radioselskapene har adgang til medieinstitusjonenes studioer i Stortingets bygninger. De har også adgang til Stortingets bygninger i forbindelse med reportasjeoppdrag eller teknisk vedlikehold mv. når de er i følge med kolleger som har Stortingets adgangskort for mediene.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller adgangskort i resepsjonene.

6. Utenlandske medier

Besøkskort utstedes til utenlandske mediemedarbeidere med besøksavtale eller etter forhåndsakkreditering. Utenlandske medier har adgang til mediesenteret.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller ID-kort i resepsjonene.

7. Medienes adgang til representanters og ansattes kontorer

Mediers adgang til representanters og ansattes kontorer, møterom mv. skal skje etter avtale.

8. Midlertidig begrensning av medienes adgang i Stortingets bygninger

Når hensyn til arbeidet i Stortinget, eller situasjonen for øvrig tilsier det, kan stortingspresidenten beslutte at fellesområder i bygningsmassen avstenges midlertidig for mediene. Besøk i aktuelle områder kan da bare skje etter avtaler med besøksmottakere.

9. Fotografering og filming

Se egne regler for fotografering og filming.

10. Særlig om mediers parkering

Mediemedarbeidere med Stortingets adgangskort for mediene kan ved særskilt behov for parkering få adgang til Stortingets garasje. Det er begrenset antall plasser til rådighet. Adgang til garasjen skjer etter at Stortingets sikkerhetsseksjon er varslet. Det er i tillegg reservert parkeringsplasser for reportasjebiler til NRK og TV 2.

Stortingets pressevakt


Sist oppdatert: 24.04.2019 15:51