Reisetilskudd

Skoleklasser som skal  delta i et læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. 

Reisetilskudd

Skoleklasser i videregående skole og ungdomsskolen som har bestilt et besøk i et av Stortingets læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. Stortinget bevilget 5 millioner kroner til dette formålet i 2019. Fra 2020 blir det gjort endringer i ordningen som medfører at noen fylker kan søke større refusjonssum enn tidligere, samt  at Østfold og Vestfold blir inkludert i ordningen. 

Hvordan søke om reisetilskudd?

For å kunne søke om reisetilskudd må du først bestille et besøk i et av Stortingets læringsspill. Selv om klassen har bestilt besøk er det ingen garanti for å få innvilget reisetilskudd. Lenken til søknadsskjemaet vil ligge i bekreftelsen du får på e-post etter bestilling. Skjemaet fylles ut og sendes inn. Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristen har gått ut. Du vil få svar på din søknad senest 3 uker etter søknadsfristens utløp. Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket.

Søknadsfrister for reisetilskudd

Du må søke om reisetilskudd innen søknadsfristen går ut. Søknader som sendes inn etter fristens utløp vil bli avvist. Søknadsfristene sikrer likebehandling av søknader. Søknadsfristen for læringsspill i perioden august 2019 til og med oktober 2019 har gått ut.

 • For læringsspill i perioden november 2019 til og med februar 2020: 2. september 2019.
 • For læringsspill i perioden mars til og med juni 2020: 13. januar 2020.

Hva skal tilskuddet dekke?

Reisetilskudd skal dekke reisen til og fra Oslo, og eventuelt én overnatting. Tilskuddet dekker reisen for inntil to lærere/ ledsagere i tillegg til elevene.

 • Tilskuddet kan benyttes til fly, tog, buss, flytog og flybuss.
 • Tilskuddet dekker ikke kollektivtransport i Oslo.
 • Tilskuddet dekker ikke matutgifter.
 • Tilskuddet til én overnatting er maksimum 400 kroner per deltager.

Tilskuddsordningen har en egenandel på 300 kroner per deltager. Egenandelen trekkes fra den enkeltes reisekostnader. Eksempel: For en klasse med reiseutgifter på 700 kroner per deltager, kan hver deltager få refundert 400 kroner.

Hvordan fordeles tilskuddet?

Dersom antall søknader til sammen utgjør en sum større enn det er rom for å dekke i bevilgningen, er jevn geografisk fordeling viktigste kriterium i tildelingen. 10. trinn i ungdomsskolen og 3. klasse på videregående skole prioriteres fremfor lavere trinn. Søkere som tidligere har fått avslag vil prioriteres i neste søknadsrunde.

 Geografisk fordeling – to soner

 • Besøkende fra sone 1 kan motta inntil 1100 kroner per deltager 
  (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Oppland, Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Buskerud).
 • Besøkende fra sone 2 kan motta inntil 2200 kroner per deltager 
  (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark).
 • Tilskuddsordningen gjelder ikke for skoler i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold.

Kriterier for å få refundert tilskudd

Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket. Dersom din klasse har fått innvilget tilskudd, gjelder følgende kriterier for at Stortinget skal kunne refundere tilskuddet:

 • Alle elever har gjennomført læringsspillet.
 • Alle elever har gjennomført en evaluering av spillet (gjelder kun deltagelse i «Valget er ditt»).
 • Elevene går på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • Refusjonskravet er sendt inn per post senest 30 dager etter besøket.
 • Rektor har signert refusjonskravet, og innestår dermed for at alle utlegg i forbindelse med reisen er i henhold til reglene som er satt av Stortinget.
 • Skolens eller kommunens kontonummer er oppgitt (det betales kun ut til en av disse).

Har du spørsmål?

For spørsmål om reisetilskudd, kontakt seksjon for besøk og formidling.


Sist oppdatert: 19.06.2019 09:42