Omvisninger og skolebesøk

Stortinget har et variert besøkstilbud for skoleelever og andre grupper.

Her finner du en oversikt over Stortingets besøkstilbud. Du finner mer informasjon ved å gå inn på de ulike tilbudene. For besøk som må forhåndsbestilles finner du oversikt over ledige datoer og bestillingsskjema nederst på den aktuelle siden.

Vi anbefaler at skoleklasser bruker Stortinget undervisning i forberedelsene før besøket.

Trappen i trappehallen. Foto: Stortinget.

Åpne omvisninger på lørdager

Lørdager på våren og høsten kan du se Stortinget fra innsiden uten å forhåndsbestille. Omvisningene foregår på norsk og engelsk.

Bilde av Eidsvollsgalleriet. Foto: Stortinget

Kunstvandring

På mandager fra september til juni, tilbyr Stortinget omvisninger med vekt på sitt representative utvalg av norsk kunst.

Omvisninger for grupper

I ukedagene, gjennom skoleåret, kan grupper forhåndsbestille omvisninger. Barn, ungdom og elever i voksenopplæringen er prioriterte målgrupper.

Elever i MiniTinget.

MiniTinget

MiniTinget er et interaktivt læringsspill for elever i den videregående skole. Spillet gir elevene et praktisk innblikk i hvordan de folkevalgte jobber.

Valget er ditt

«Valget er ditt» er et interaktivt læringsspill for elever i ungdomsskolen. Elevene får oppleve at man ikke kan si ja til alt, de må finne ut hva det er viktigst å satse på.

Elever jobber på partirommet. Foto: Stortinget

Reisetilskudd

Skoleklasser som skal besøke «Valget er ditt» eller Minitinget kan søke om økonomisk tilskudd. Reisetilskudd er beregnet på de som har lang reisevei.