Statsminister Erna Solberg under spørretimen. Foto: Stortinget.

Statsminister Erna Solberg under spørretimen. Foto: Stortinget.

Spørretimen

Følgende regjeringsmedlemer deltar i muntlig spørretime onsdag 5. mai: statsminister Erna Solberg.

Spørretimen kan følges på nett-TV.

Om spørretimen

Det holdes vanligvis spørretime i Stortinget hver onsdag kl. 10.  I den muntlige spørretimen tar representantene opp dagsaktuelle saker, gjerne hentet fra mediene. Statsråden vet ikke hvilke spørsmål som vil bli stilt, og er sånn sett uforberedt. Statsråden har heller ikke betenkningstid, men må svare spontant. Statsministerens kontor informerer Stortinget innen mandag kl. 11.00 om hvem som kommer. Den muntlige delen tar ca én time.

Etter muntlig spørretime holdes det vanligvis ordinær spørretime. Hvilke statsråder som møter, avhenger av hvilke spørsmål som blir stilt. Det er statsråden med fagansvar for saken, som skal besvare spørsmålet. Også i den ordinære spørretimen stiller representantene dagsaktuelle spørsmål, gjerne knyttet til fylket de er valgt fra. Den ordinære spørretimen skiller seg fra den muntlige ved at statsråden får tilsendt spørsmålene på forhånd. Statsråden har derfor anledning til å forberede svaret.

Se også

Spørsmål til ordinær spørretime

Oversikt over spørsmål stilt i spørretimen

Les mer om spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner


Sist oppdatert: 03.05.2021 12:55