Vårsesjonen avsluttet

Det siste stortingsmøtet i vårsesjonen ble holdt 18. juni. Den høytidelige åpningen av det 166. storting finner sted 11. oktober.