Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Uke 18 på Stortinget

På programmet i uke 18 står blant annet en høring om Statens pensjonsfond og rapport fra Norges Banks representantskap, debatt om koronarapport-redegjørelsen samt godtgjørelser til politikere på alle forvaltningsnivåer.