Statsbudsjettet 2021 – skriftlige innspill

Helse- og omsorgskomiteen imøteser skriftlige innspill til statsbudsjettet, i tillegg til digital høring.

Helse- og omsorgskomiteen imøteser skriftlige innspill, i tillegg til digital høring, innen tirsdag 27. oktober kl. 23.59 til helse-omsorg@stortinget.no.
 
Komiteen ber om at innspillene er korte og konsise.
 
 

Sist oppdatert: 22.10.2020 08:14