Skriftlige innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag fra Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser – Dokument 8:153 S (2019–2020).

Alle kan komme med skriftlige innspill. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 5. januar. kl. 23.59. Komiteen mottar som regel mange innspill i en sak og innspillet bør derfor ikke være mer enn to sider.

Merk at skriftlige innspill som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert.


Sist oppdatert: 22.10.2020 08:30