Åsunn Lyngedal (A) og Kårstein Eidem Løvaas (H) under Den europeiske interparlamentariske romkonferansen 2021. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Åsunn Lyngedal (A) og Kårstein Eidem Løvaas (H) under Den europeiske interparlamentariske romkonferansen 2021. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Sammendrag av slutterklæringen fra Den europeiske interparlamentariske romkonferansen 2021

Parlamentarikere fra 12 land og en rekke europeiske topper deltok på konferansen 10. mai, som Stortinget var vertskap for. Les slutterklæringen.

Parlamentarikerne i Den europeiske interparlamentariske romkonferansen 2021 retter en klar oppfordring til de europeiske regjeringene og romfartsorganisasjonene om å lede utviklingen og støtte europeisk romforskning og -industri. De ønsker at europeiske oppskytningsbaser, som Andøya, skal brukes når europeiske satellitter skal skytes opp i rommet.

Les hele slutterklæringen (engelsk)

Satellitt-teknologi i Arktis

Betydningen av satellitt-teknologi for moderne samfunn, særlig for den arktiske regionen, og rollen slik teknologi spiller i overvåkingen av klimaendringer, er noe slutterklæringen legger særlig vekt på.
 
Parlamentarikerne oppfordrer videre de europeiske regjeringene og romfartsinstitusjonene til å:

  • bruke europeiske baser ved oppskytinger av satelitter for å støtte Europas strategiske kapasitet på feltet
  • fortsette samarbeidet og informasjonsutvekslingen ved utvikling av ny lovgivning
  • lede utviklingen og støtte europeisk romforskning og -industri for å sikre konkurranseevnen og hindre at viktig kompetanse går tapt under Covid-19
  • stryke digitaliseringen i Europa ved hjelp av romdata og -teknologi for å utvikle og sikre gode digitale tjenester til innbyggerne
  • videreføre og videreutvikle de europeiske romprogrammene for overvåking av klimaendringer og betydningen av disse for miljø og infrastruktur i Arktis
  • styrke samarbeidet om havovervåking i arktiske havområder
  • styrke utviklingen av satelittjenester som værmelding, kommunikasjon og posisjonering
  • støtte utviklingen av selvstyrende skip for å styrke sikkerheten på skip som opererer under arktiske forhold

Om Den europeiske interparlamentariske romkonferansen

Det permanente forumet for interparlamentarisk samarbeid i rommet (European Interparliamentary Space Conference), finner sted mellom europeiske parlamenter med interesse for rompolitikk, og ble opprettet i 1999. Norge ble medlem i 2016. Arbeidet i forumet har som mål å legge til rette for utveksling av informasjon om romaktiviteter og å fremme en felles forståelse for viktige temaer innen politikkutformingen i Europa på romområdet.
 
 

Sist oppdatert: 10.05.2021 16:05