Publikumsgalleriet

Presidentskapet vedtok 9. november å anbefale Stortinget å midlertidig stenge publikumsgalleriet som et smitteverntiltak. Dette ble også gjort i mars da pandemien nådde Norge. Stenging må vedtas for hvert enkelt møte.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen understreker at presidentskapet er fullt klar over hvor viktig det er at møtene er åpne og tilgjengelige for offentligheten, og at slike vedtak, om å stenge publikumsgalleriet, må fattes for hvert enkelt møte i Stortinget.
 
– Dette er ingen enkel beslutning, men nå handler det om å redusere smitterisiko. Jeg oppfordrer alle til å se møtene på stortinget.no, sier stortingspresidenten.

Sist oppdatert: 11.11.2020 09:15