Fred, frihet og demokrati kan ikke tas for gitt

Stortingspresident Tone W. Trøen og lederen i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt holdt taler på frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai for å hedre og minnes alle som har kjempet for fred og frihet på Norges vegne. 

– Mer enn noensinne trenger vi samlinger, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i sin tale på det digitale 8. mai-arrangementet i Minnelunden på Akershus festning. Hun la vekt på at frigjøringsdagen og veterandagen gjør 8. mai til en felles minne- og markeringsdag som vi både bruker til å hedre og minnes i takknemlighet alle dem som kjempet for denne friheten og til å minne oss selv om verdiene som vi fører videre og bygger samfunnet og fellesskapet på.

– For Norge er frigjøringsdagen ledd i vår fortelling om demokratiets gjenkomst og de demokratiske frihetsverdiene, som alltid er verdt å kjempe for og bygge på. Disse verdiene er også grunnlaget for vårt ansvar for å løfte blikket og se ut over Norges grenser. På veterandagen står vi samlet om å hedre alle norske kvinner og menn som deltar eller har deltatt i internasjonale operasjoner for fred og forsoning, sa stortingspresidenten.

Les stortingspresidentens tale her.

Aldri mer 9. april

Anniken Huitfeldt la i sin tale vekt på at vi må bygge et sterkt forsvar fordi vi aldri mer vil oppleve 9. april. Men vi må også forsvare oss og stå opp mot hatefulle ytringer mot andre mennesker – det samme hatet som la grunnlaget for forfølgelse, folkemord på jøder og forsøk på å utrydde andre minoriteter under krigen. Ekstremisme oppstår ikke i vakuum.

– Bekjemping av ekstremisme og terror har også vært grunnlaget for norske soldaters deltakelse de siste årene i internasjonale operasjoner i land som Afghanistan, Irak og Mali. På dagen i dag minnes vi også i dyp respekt alle dem som har gitt sitt liv i internasjonale operasjoner, sa Huitfeldt i sin tale.

Les Huitfeldts tale her.


Sist oppdatert: 08.05.2021 12:26