Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Uke 3 på Stortinget

På programmet i uke 3 står blant annet en komitéhøring om lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, en interpellasjon om uttak av ulv og en redegjørelse om situasjonen i luftambulansetjenesten.

Mandag 13. januar: Høring i næringskomiteen om lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Tirsdag 14. januar: Interpellasjon til klima- og miljøministeren om tolking av naturmangfoldloven paragraf 18 c vedrørende uttak av ulv.

Onsdag 15. januar: Redegjørelse av helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten (det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen).

Fullstendig møteprogram for uke 3

Komitéhøringer i uke 3


Sist oppdatert: 10.01.2020 13:02