Uke 11 på Stortinget

På programmet i uke 11 står blant annet en høring om forslag om å utrede nye oppgaver til Posten, endringer i markaloven og en debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse.