Om å styrke kontantenes stilling

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill til representantforslag om å styrke kontantenes stilling. Fristen er 20. september.

Les representantforslaget her: Dokument 8:147 L (2018–2019).

Innspill sendes til finans@stortinget.no innen 20. september kl. 16.00.


Sist oppdatert: 18.06.2019 14:21