Komiteen utenfor Det hvite hus i Washington DC. Foto: Stortinget.

Komiteen utenfor Det hvite hus i Washington DC. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i New York og Washington DC

Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte både New York og Washington DC  18.–21. juni.

Det norske sikkerhetsrådskandidaturet, FN-reform og utviklingen av kunstig intelligens sto på dagsordenen da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte New York 18. og 19. juni.

Under besøket i Washington DC 20. og 21. juni ble blant annet bilateralt samarbeid, byrdefordeling i NATO og amerikansk innenriks-, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk drøftet. 

New York: Norge og Sikkerhetsrådet

Utenriks- og forsvarskomiteen under ledelse av Anniken Huitfeldt (A) besøkte New York 18.–19. juni. Formål med møtene var blant annet å drøfte aktuelle FN-spørsmål som det norske kandidaturet til et sete i FNs sikkerhetsråd i 2021–22, FNs bærekraftsmål, FNs reformagenda og organisasjonens humanitære innsats.

Komiteen besøkte også IBM Watson Labs og ble orientert om selskapets arbeid med å utvikle kunstig intelligens, noe som kan få stor betydning for politikkutviklingen framover. I New York var det også møter med fremtredende journalister for å drøfte amerikansk innenrikspolitikk, samt med uavhengige FN-analytikere.

– Det er bred støtte i Stortinget for det norske kandidaturet til et sete i Sikkerhetsrådet i 2021-22, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

– Partiene på Stortinget vil gjerne bidra i valgkampen og utenriks- og forsvarskomiteen ser fram til å arbeide for at Norge velges inn i Sikkerhetsrådet, fremholder Huitfeldt.

– Det var nyttig for utenriks- og forsvarskomiteen å komme til FNs hovedkvarter for å få en gjennomgang av de aktuelle temaene som står på dagsordenen. FN-saker utgjør en sentral del av komiteens arbeid. Det er derfor viktig å komme til New York for å diskutere samarbeidet Norge har med sentrale aktører på FN-siden, sier Huitfeldt.

Komiteen i møte med Ed Royce. Foto: Stortinget.

Møtene i Washington – sterke bånd mellom USA og Norge

Komiteen hadde et omfattende og innholdsrikt program i den amerikanske hovedstaden 20. og 21. juni. I Kongressen møtte komiteen lederen for utenrikskomiteen i Representantenes hus Ed Royce, republikaner fra California, og andre medlemmer av samme komité samt senator Amy Klobuchar, demokrat fra Minnesota og nestleder i Norway Caucus i Kongressen.

Begge sider understreket det nære og omfattende sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge og USA, både bilateralt og gjennom NATO. Også næringssamarbeidet og norske investeringer i USA ble drøftet.

– Kongressen og Stortinget har et langvarig og godt samarbeid. Vi møtes jevnlig til gode og konstruktive samtaler, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

Komiteen i møte med Amy Klobuchar. Foto: Stortinget.

– Det er også nyttig å møte våre amerikanske kolleger i det faste interparlamentariske samarbeidet som i NATOs og OSSEs parlamentarikerforsamlinger og i den arktiske parlamentarikerkomiteen, legger Huitfeldt til.

I administrasjonen hadde komiteen møter i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, i utenriksdepartementet og i forsvarsdepartementet i Pentagon. Alle steder ble det meget gode bilaterale forholdet bekreftet.

Et av spørsmålene på dagordenen fra den amerikanske siden var forventningene til det kommende NATO-toppmøtet, hvor det ble tydeliggjort behovet for byrdefordeling i alliansen og forpliktelsene til å nå 2%-målet.

Andre spørsmål som ble diskutert var forholdet til Russland, situasjonen i Midtøsten, inkludert Syria og Irak og kampen mot ISIL, Iran-avtalen, Afghanistan, Nord-Korea-spørsmålet og handelspolitikk.

– Vi hadde gode samtaler om det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom våre to land. Samtidig tok vi opp spørsmål der vi er uenige med amerikanerne. Vi beklaget at USA har trukket seg fra Iran-avtalen, noe som vil kunne føre til mer ustabilitet i Midtøsten, uttaler Huitfeldt.

– Norge er tilhenger av frihandel, og vi påpekte også at presidentens innføring av straffetoll på stål og aluminium er noe vi er uenig i, legger hun til.

Komiteen møtte også en rekke analytikere og politiske kommentatorer, blant annet fra Atlantic Council, Brookings, Carnegie, German Marshall Fund, Johns Hopkins og Sinclear. Her drøftet man amerikansk innenrikspolitikk fram mot mellomvalget i november og president Trumps rolle og aktuelle utspill. Også sikkerhetspolitikk og NATO, handelspolitikk og forholdet til Kina ble diskutert.

Følgende komitemedlemmer deltok på reisen: Anniken Huitfeldt, leder (A), Abid Q. Raja (V), Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (FrP), Audun Lysbakken (SV), Knut Arild Hareide (KrF), Liv Signe Navarsete (Sp), Ingjerd Schou (H), Per-Willy Amundsen (FrP), Martin Kolberg (A), Jette F. Christensen (A) og Hårek Elvenes (H).


Sist oppdatert: 25.06.2018 10:53