Stortingets byggeprosjekt

Se aktuell informasjon om Stortingets byggeprosjekt.

Redegjørelse om byggeprosjektet 6. mars

Les stortingspresident Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt 6. mars.

Presentasjon om byggeprosjektet

Presidentskapet holdt en presentasjon om byggeprosjektet for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget 28. februar 2018.

Les presentasjonen

(Tallene på side 8, 10 og 11 angir millioner kroner).

Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,3 mrd. kroner. Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før.

Les mer om kostnadsøkningen

Flere forslag for bedre kontroll i byggesaker

Stortinget bør følge tilsvarende prosedyrer og benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter på samme måten som i staten for øvrig. Det anbefaler arbeidsgruppen som presidentskapet opprettet i juni i 2017.

Les rapporten fra arbeidsgruppen

Les mer om rapporten

16. februar ble rapporten sendt til partigruppene på Stortinget med orientering om videre prosess. Den 19. februar ble den sendt på foreleggelse til Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forespørsel om eventuelle kommentarer til kapittel 5–8.

Riksrevisjonens gjennomgang av byggeprosjektet

6. juni 2017 ble Riksrevisjonens rapport om Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv. overlevert presidentskapet.

Rapporten gir en gjennomgang av byggeprosjektet og påpeker svakheter i planlegging og organisering av prosjektet. Samtidig har Riksrevisjonen bare delvis gått inn på årsakene til kostnadsøkningen.

Les Riksrevisjonens rapport.

Les om Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport.

Bakgrunn for byggeprosjektet

Med bakgrunn i behov for større bygningsmessig vedlikehold og krav til funksjonelle lokaler ble det i 2011 lagt frem planer for større oppgraderinger av både stortingsbygningen, Prinsens gate 26 og tilbygget mot Akersgata. I tillegg avdekket risikoanalysen etter 22. juli-terroren nye sikkerhetsbehov, som det også måtte tas hensyn til. Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014.

Prinsens gate 26

Prinsens gate 26 hadde stort behov for oppgradering. Bygget var lite arealeffektivt, hadde utdaterte tekniske anlegg og skader fra svelling av alunskifer.  Etter ferdigstillelse vil eiendommen fremstå som et nytt og moderne kontorbygg.

Nytt post- og varemottak

Risikoanalysen etter 22. juli 2011 avdekket sårbarhet rundt Stortingets varelevering, og det ble anbefalt å etablere et nytt varemottak. I 2013 ble det besluttet å bygge et nytt post- og varemottak under Wessels plass. Det nye anlegget vil gjøre det mulig å kontrollere varer og kjøretøy på en effektiv måte, samt å skille vare- og persontrafikk.

Innkjøringstunnel til post- og varemottaket

Det ble utredet ulike alternative løsninger for tilkomst til post- og varemottaket. Etter en prosess med både Oslo kommune og naboer ble det avgjort å etablere en 250 meter lang tilførselstunnel under Nedre Vollgate, med innkjøring fra Rådhusgata.

Les mer om byggeprosjektet


Sist oppdatert: 06.03.2018 11:12