Parlamentslederne fra de åtte nordiske og baltiske land møttes i Alltinget: Paula Risikko (Finland), Eiki Nestor (Estland), Pia Kjærsgaard (Danmark), Steingrímur J. Sigfússon (Island), Urban Ahlin (Sverige), Tone Wilhelmsen Trøen (Norge), Ināra Mūrniece (Latvia) og Viktoras Pranckietis (Litauen). Foto: Alltinget.

Parlamentslederne fra de åtte nordiske og baltiske land møttes i Alltinget: Paula Risikko (Finland), Eiki Nestor (Estland), Pia Kjærsgaard (Danmark), Steingrímur J. Sigfússon (Island), Urban Ahlin (Sverige), Tone Wilhelmsen Trøen (Norge), Ināra Mūrniece (Latvia) og Viktoras Pranckietis (Litauen). Foto: Alltinget.

Parlamentspresidentene diskuterte felles utfordringer

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen representerte Stortinget da de åtte nordiske og baltiske parlamentspresidentene diskuterte felles utfordringer under årsmøte i Reykjavik. 

19. juli møttes lederne i nasjonalforsamlingene i hver av de åtte nasjonene i Norden og Baltikum, kalt NB8. De åtte parlamentspresidentene diskuterte resultatet av sin innsats i året som er gått siden de var samlet på Lillehammer til årsmøte i fjor. I løpet av dette året har parlamentslederne i fellesskap besøkt Kinas parlament, Folkekongressen, i Beijing. Der møtte de både sin kollega, daværende president i Folkekongressen, Zhang Deijang, og landets president Xi Jinping.

Felles utfordringer

Årsmøtet er en god anledning for parlamentslederne til å diskutere felles utfordringer, både når det gjelder arbeidet i de enkelte parlamentene, men også utfordringer på den internasjonale arenaen. I årets møte diskuterte man blant annet hvordan arbeidet i de interparlamentariske forsamlingene kan forbedres, og hvordan man håndterer spørsmål om korrupsjon og brudd på etiske retningslinjer.

Felles interesser og verdier

De nordisk-baltiske parlamentspresidentene har gjennom de siste årene jobbet for å fremme felles interesser og verdier internasjonalt, slik som en åpen og liberal verdensordning, med respekt for internasjonal rett og institusjoner. Parlamentspresidentene har særlig lagt vekt på verdien av NB8-samarbeidet når det gjelder støtte til de unge, demokratiske parlamentene i Øst-Europa. Under møtet i Reykjavik diskuterte man også hvordan man best mulig kan støtte opp under demokratiutviklingen i disse landene. Parlamentslederne drøftet dessuten sine felles og koordinerte aktiviteter for det kommende året.

Vertskap

Vertskapsrollen i NB8-samarbeidet går på rundgang. Neste årsmøte vil finne sted i Estland. For Island, som var vertskap for årets møte, passet det fint å kombinere møtet med markeringen på Þingvellir den 18. juli, av 100-årsjubileet for Islands selvstendighet.

Les mer om jubileet her. 


Sist oppdatert: 20.07.2018 13:41