Kåre Simensen og Elin Agdestein fra utenriks- og forsvarskomiteen og Hans Olav Syversen fra finanskomiteen deltok på vegne av Stortinget.

Kåre Simensen og Elin Agdestein fra utenriks- og forsvarskomiteen og Hans Olav Syversen fra finanskomiteen deltok på vegne av Stortinget.

Foto: Stortinget

Global parlamentarikerkonferanse i regi av Verdensbanken og IMF

Stortinget deltok på årets globale parlamentarikerkonferanse i regi av Verdensbanken og IMF, 17.–18. april i Washington DC. 

Jobbskaping, klimaendringer, investering i barns tidlige utvikling og parlamentarikeres rolle i gjennomføringen av FNs bærekraftsmål var blant de mange temaene på agendaen.

Parlamentarikerne fikk på konferansen mulighet til å stille spørsmål direkte til IMFs direktør Christine Lagarde og Verdensbankens president Jim Yong Kim.

Syversen, som mener det er viktigere enn noen sinne at Norge støtter opp om multilaterale institusjoner og internasjonalt samarbeid, benyttet anledningen til å stille følgende spørsmål til Lagarde: «Hvilke utfordringer står verdensøkonomien overfor i møte med økt proteksjonisme? Og hva er grobunnen for denne utviklingen?  Skyldes det at det kun er noen få som har dratt fordeler av globaliseringen?»

I sitt svar påpekte Lagarde at globaliseringen hadde hjulpet mange ut av fattigdom, særlig i utviklingsland. Samtidig har det vært et problem at mange i mer velstående land har mistet jobbene sine grunnet automatisering og utflytting av arbeidsplasser. Hun la vekt på at IMF ville støtte statsledere i å skape inkluderende vekst for å hjelpe de som har tapt på globaliseringen. De ville derimot fraråde isolasjon og proteksjonisme, da dette ville kunne påføre økonomien mer skade.

Norge stor giver

Norge er en av de største giverne til Verdensbankens utviklingsfond, og store deler av norsk bistand forvaltes gjennom disse fondene. Agdestein mener derfor det var viktig for Stortinget å delta på konferansen for å få oversikt over hvordan Verdensbanken og IMF forvalter norske bidrag.

– Det er snakk om store summer særlig til likestilling, helse og utdanning, som er blant hovedsatsningsområdene i norsk bistandspolitikk. I utenriks- og forsvarskomiteen skal vi i mai også behandle en stortingsmelding om FNs bærekraftsmål og norsk utviklingspolitikk, som legger fram norske perspektiver på de globale prosessene Verdensbanken er en av de store driverne for, sier Agdestein.

– Det er flott at både Verdensbanken og IMF setter jobbskaping for unge så høyt på agendaen, mener Simensen.

–  En av de største utfordringene for økonomisk utvikling er nå at unge mennesker står uten arbeid. Dette gjelder ikke bare for utviklingsland, men var også for eksempel en viktig del av den økonomiske krisen i Sør-Europa. Ofte er det snakk om ungdom som har tatt lang utdanning, men likevel ikke har en jobb å våkne til. Nøkkelen til inkluderende vekst og økt produktivitet ligger i jobbskaping for unge og aktiv politikk for å få kvinner inn på arbeidsmarkedet, sier Simensen.

Deltakere fra 67 land

Nærmere 160 parlamentarikere fra 67 ulike land deltok på konferansen. Konferansen var deltakerdrevet, med flere verksteder og diskusjoner ledet av parlamentarikerne selv. Syversen ledet sesjonen som handlet om IMFs ulike måter å følge opp enkeltland på.

I tillegg til konferanseprogrammet hadde stortingsrepresentantene møter med en nordisk-baltisk styrerepresentant i Verdensbanken og en styrerådgiver i IMF om nordiske prioriteringer, herunder klima, likestilling, bedre skattesystemer og sårbare stater. De møtte også Norges ambassadør til USA, Kåre Aas, for å få oppdateringer om utviklingen i amerikansk politikk.

Vårmøtet

Verdensbanken og IMF inviterer parlamentarikere fra alle sine medlemsland til en global konferanse hvert år, i forkant av vårmøtet hvor medlemslandenes myndighetsrepresentanter deltar. I år er vårmøtet fra 21. til 23. april.

Fra Norge deltar blant annet finansminister Siv Jensen, statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen og sentralbanksjef Øystein Olsen, som er Norges medlem i IMFs guvernørråd. Olsen vil på vårmøtet signere en fornyet bilateral avtale med IMF om frivillige midler på 70 milliarder kroner. Stortinget godkjente avtalen i februar i år. 


Sist oppdatert: 24.04.2017 08:58