Norsk deltakelse da EU diskuterte sikkerhets- og forsvarstiltak

Stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde (FrP), Kåre Simensen (A) og Svein Roald Hansen (A) deltok sammen med delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H) på den halvårlige interparlamentariske konferanse om utenriks- og sikkerhetspolitikk i Aten 3.–4. april.

Fra venstre: Christian Tybring-Gjedde, Kåre Simensen, Øyvind Halleraker, Svein Roald Hansen og komitésekretær Bengt Holmen.
Fra venstre: Christian Tybring-Gjedde, Kåre Simensen, Øyvind Halleraker, Svein Roald Hansen og komitésekretær Bengt Holmen.

Den halvårlige konferansen samlet medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteene i EU-land, EU-kandidatland, Europaparlamentet og enkelte land som ikke er EU-medlemmer, herunder Norge. Til stede var også høyrepresentant Catherine Ashton og Hellas’ forsvarsminister Dimitris Avramopoulos.

Blant de aktuelle sakene på dagsorden var situasjonen i Ukraina og forholdet til Russland, den politiske og humanitære situasjonen i Syria, E3+3-gruppens samtaler med Iran (som ledes av Ashton) om landets atomprogram og forhandlingene mellom Israel og palestinske myndigheter.

EUs militære innsatsstyrke ble også drøftet, og flere parlamentarikere var kritiske til styrkens relevans siden den aldri har vært benyttet som forutsatt. Fra gresk side ble særlig betydningen av å få på plass en maritim sikkerhetsstrategi trukket frem.

Under konferansen fremhevet Svein Roald Hansen at Norge lenge har støttet det felles sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i Europa, blant annet med bidrag til EUs såkalte «battle groups» og deltakelse i flere EU-ledede militære operasjoner.

Det er viktig for sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i Europa at forholdet mellom EU og NATO fungerer. Et EU-NATO-rammeverk må unngå at det dannes overlappende sikkerhetsstrukturer, påpekte Hansen videre.   

Delegasjonsleder Halleraker understreket viktigheten av at Stortinget og Norge har tilgang til et slikt forum ettersom Norge påvirkes av utviklingen i Europa, og på bakgrunn av vårt nære utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid med EU. Samtidig gir slik deltakelse forutsigbarhet og styrker Norges kontakt med unionen.

Europaparlamentet og det roterende EU-formannskapet inviterer Stortinget jevnlig til de interparlamentariske møtene mellom fagkomiteene i Europaparlamentet og fagkomiteene i EU-landenes nasjonale parlamenter.


Sist oppdatert: 07.04.2014 09:06