Presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) besøkte Stortinget

19.–21. oktober var presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling, Mevlüt Çavuşoğlu, på offisielt besøk i Norge. Han ble mottatt av stortingspresident Dag Terje Andersen onsdag 19. oktober.

Stortingspresident Dag Terje Andersen, president i PACE, Mevlüt Çavuşoğlu, og leder av Stortingets delegasjon til PACE, Karin S. Woldseth.
Stortingspresident Dag Terje Andersen, president i PACE, Mevlüt Çavuşoğlu, og leder av Stortingets delegasjon til PACE, Karin S. Woldseth.

«I Norge har vi en sterk og solid partner», slo PACE-presidenten fast. 

Çavuşoğlu hadde også møter med Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen og representanter fra utenriks- og forsvarskomiteen. Et bredt spekter av aktuelle saker ble diskutert, men Europarådet og parlamentarikerforsamlingens forhold til land i organisasjonens nærområder ble viet særskilt oppmerksomhet.

Partnere for demokrati

I løpet av Çavuşoğlus presidentperiode har de to første nasjonalforsamlingene, Marokko og Det palestinske nasjonale råd, fått innvilget status som partnere for demokrati. Dette er et nyopprettet institutt, som innebærer at de kan dra nytte av Europarådets ekspertise når det gjelder demokratiutvikling. Også reform av Europarådet, spesielt når det gjelder menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, var et sentralt tema i møtene. 

Presidenten i PACE møtte også statssekretær Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet, i tillegg til at han hadde møter i Høyesterett og på Det norske nobelinstituttet. Çavuşoğlu holdt et foredrag om Europarådet og parlamentarikerforsamlingens menneskerettighetsarbeid på Norsk senter for menneskerettigheter.

La ned blomster

Besøket til Norge ble avsluttet med at PACE-presidenten la ned blomster ved Oslo domkirke til minne om ofrene etter terroranslagene i regjeringskvartalet og på Utøya. Europarådet og parlamentarikerforsamlingens arbeid for å bekjempe intoleranse og ekstremisme sto i fokus gjennom hele besøket.

Çavuşoğlu fremhevet rapporten «Living Together: Combining diversity and freedom in 21st Century Europe» som en viktig del av dette arbeidet. Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, var en av initiativtakerne til rapporten. Den analyserer situasjonen i Europa, og appellerer spesielt til endringsagenter i samfunnet om å bidra til at Europa blir et sted hvor man lever sammen på tvers av kulturelle-, religiøse-, og andre skillelinjer.

President i PACE, Mevlüt Çavuşoğlu, viser sin respekt for ofrene for terrorangrepene 22. juli.

President i PACE, Mevlüt Çavuşoğlu, viser sin respekt for ofrene for terrorangrepene 22. juli.


Sist oppdatert: 28.10.2011 09:38