Ida Børresen tilsatt som ny direktør for Stortinget

Stortinget i plenum har tilsatt Ida Børresen som ny direktør for Stortingets administrasjon.

Ida Børresen. Foto: UDI.
Ida Børresen. Foto: UDI.

– Jeg er glad og stolt over å ha fått stillingen som direktør i Stortinget, og takker for tilliten som er vist meg ved utnevnelsen. Stortinget er en viktig institusjon som det blir spennende å bidra til utviklingen av, sier Ida Børresen.

Ved ansettelse av direktør er presidentskapet innstillende myndighet. Stortinget i plenum behandlet presidentskapets innstilling 9. februar, og den ble enstemmig vedtatt.

Tilsetting skjer på åremål for seks år med mulighet for forlengelse.

– Jeg er glad for at Ida Børresen blir ny stortingsdirektør. Børresen har bred ledererfaring fra politisk styrte virksomheter, blant annet som assisterende departementsråd, og i sin nåværende stilling som direktør i UDI, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.

Stortingets nåværende direktør Hans Brattestå, som tiltrådte stillingen i 1990, går av med pensjon 1. juni.

Ida Børresen (61 år) er utdannet cand.polit. Hun startet som konsulent i Justisdepartementet i 1982 og var byråsjef samme sted fra 1987 til 1990. Fra 1990 til 1998 arbeidet hun som seniorkonsulent/partner i bedriftsrådgivningsselskapet Stradec AS. I 1998 ble hun ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, og senere assisterende departementsråd (2005–2006). Hun fungerte som departementsråd i seks måneder i 2004. I 2006 gikk hun på kort varsel inn i stillingen som direktør i UDI, en stilling hun har vært i frem til nå.

Hun har – og har hatt – en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Oslo-Filharmonien og medlem av Nationaltheatrets styre.


Sist oppdatert: 09.02.2012 15:20