Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Motta nyhetsbrev om antatt EØS-relevante rettsakter

Skriv inn din e-postadresse for å motta nyhetsbrevet fra Stortinget
Om nyhetsbrevet

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
01.06.2018 Ansvarsforsikring for motorvogn KOM(2018)336
26.11.2018 Brexittilpasning: EUs måltall for energiforbruk i 2030 KOM(2018)744
03.09.2018 Brexittilpasning: Integrert europeisk infrastruktur KOM(2018)568
03.09.2018 Brexittilpasning: Klasseselskap og inspeksjon av skip KOM(2018)567
31.05.2018 Bærekraftig finansiering KOM(2018)353, KOM(2018)354, KOM(2018)355
12.07.2018 EU-program for det indre marked (2021-2027) KOM(2018)441
26.06.2018 EU-program for digitalt Europa (2021–2027) KOM(2018)438
26.06.2018 EU-program for rettigheter og verdier (2021–2027) KOM(2018)383
19.06.2018 EU-program for rettslige spørsmål (2021–2027) KOM(2018)384
26.06.2018 EU-programmet Connecting Europe Facility (2021–2027) KOM(2018)438
13.06.2018 EU-programmet Erasmus (2021-2027) KOM(2018)367
13.06.2018 EU-programmet Kreativt Europa(2021-2027) KOM(2018)366
05.04.2018 Europeisk arbeidsmarkedsbyrå KOM(2018)131
28.06.2018 Europeisk solidaritetskorps KOM(2018)440
24.05.2018 Felles dataområde: Gjenbruk og deling av data KOM(2018)238, KOM(2018)234
19.03.2018 Finanslovgivning KOM(2018)92, KOM(2018)93, KOM(2018)94, KOM(2018)99, KOM(2018)110, KOM(2018)113
13.06.2018 Forenklet rapportering på miljøområdet KOM(2018)381
01.06.2018 Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB KOM(2018)331
06.04.2018 Grensekryssende betaling KOM(2018)163
26.01.2018 Krav til investeringsselskap og tilsyn av verdipapirforetak KOM(2017)790, KOM(2017)791, KOM(2017)792
26.01.2018 Livslang læring KOM(2018)24
23.05.2018 Matvaresikkerhet: Åpenhet om risikovurdering KOM(2018)179
27.06.2018 Minstekrav til gjenbruk av vann KOM(2018)337
28.06.2018 Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå KOM(2018)315
06.04.2018 Misligholdte lån og tapsdekning KOM(2018)134, KOM(2018)135
02.05.2018 Nye avtalebetingelser for forbrukere KOM(2018)184, KOM(2018)185
03.10.2018 Oppheving av sommertidsdirektivet KOM(2018)639
06.04.2018 Persistente miljøgifter KOM(2018)144
04.06.2018 Reduksjon av plast i miljøet KOM(2018)340
25.01.2018 Redusert skipsavfall KOM(2018)33
02.05.2018 Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff KOM(2018)209
24.05.2018 Selskapsrett: Flytting av selskap og harmonisert online registrering KOM(2018)241, KOM(2018)239
18.06.2018 Sikker, ren og oppkoblet transport KOM(2018)274, KOM(2018)275, KOM(2018)277, KOM(2018)278, KOM(2018)279, KOM(2018)284, KOM(2018)286, KOM(2018)296
03.10.2018 Skjerpet tilsyn for å bekjempe hvitvasking KOM(2018)646
23.05.2018 Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern KOM(2018)307
04.07.2019 Styrket sikkerhet for ID-kort og oppholdsdokumenter KOM(2018)212
28.05.2018 Styrket vern for varslere KOM(2018)218
04.06.2018 Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler KOM(2018)317
28.05.2018 Toppdomenet .eu KOM(2018)231
27.06.2018 Typegodkjenning av kjøretøyer etter brexit KOM(2018)397
11.04.2018 Typegodkjenning av to-, tre- og firehjulede kjøretøyer KOM(2018)137
28.05.2018 Ungdoms-, utdannings- og kulturpolitikk KOM(2018)270, KOM(2018)271, KOM(2018)272
31.05.2018 Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner KOM(2018)339
09.04.2018 Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener KOM(2018)171
12.02.2018 Vurdering av medisinsk teknologi KOM(2018)51