Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Motta nyhetsbrev om antatt EØS-relevante rettsakter

Skriv inn din e-postadresse for å motta nyhetsbrevet fra Stortinget


Om nyhetsbrevet

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
08.01.2018 Tiltak mot Newcastle-sykdom hos fjørfe KOM(2017)742
04.12.2017 Renere kjøretøypakken KOM(2017)647, KOM(2017)648, KOM(2017)653, KOM(2017)676
01.12.2017 Revisjon av gassmarkedsdirektivet KOM(2017)660
01.12.2017 Sivil beredskap KOM(2017)772
16.10.2017 Revisjon av EUs finanstilsyn KOM(2017)536, KOM(2017)537, KOM(2017)538
09.10.2017 Kreativt Europa: Finansiering av Det europeiske ungdomsorkester KOM(2017)385
06.10.2017 Statistikk over godstrafikk på innenlands vannveier KOM(2017)545
05.10.2017 Fri fly av ikke-persondata KOM(2017)495
05.10.2017 Jernbanepassasjerers rettigheter og plikter KOM(2017)548
04.10.2017 EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet KOM(2017)477
25.08.2017 Kandidatundersøkelser KOM(2017)249
25.08.2017 Minstestandarder for arbeid i maritim sektor KOM(2017)406
12.07.2017 BNI-forordningen KOM(2017)329
12.07.2017 Europeisk personlig pensjonsordning KOM(2017)343
12.07.2017 Jernbanestatistikk KOM(2017)353
28.06.2017 Godkjenning av sentrale motparter KOM(2017)331
28.06.2017 Konkurranse på luftfartsområdet KOM(2017)289
27.06.2017 Veipakken KOM(2017)275, KOM(2017)276, KOM(2017)277, KOM(2017)278, KOM(2017)279, KOM(2017)280, KOM(2017)281, KOM(2017)282
19.05.2017 Digital portal for informasjon og problemløsning i det indre marked
19.05.2017 Sikkerhet og innsyn på derivatmarkedet
18.05.2017 Balanse mellom arbeid og privatliv KOM(2017)253
07.04.2017 Styrking av nasjonale konkurransetilsyn KOM(2017)142
20.03.2017 Europeisk næringslivsstatistikk KOM(2017)114
14.02.2017 Opplæring av buss- og lastebilførere
13.02.2017 Handel med CO2-kvoter – endringsbestemmelser luftftart KOM(2017)54
09.02.2017 Enklere tjenestehandel KOM(2016)821, KOM(2016)822, KOM(2016)823, KOM(2016)824
07.02.2017 Lufttransport KOM(2016)818
06.02.2017 E-databeskyttelse KOM(2017)10
03.02.2017 Avfallsforordningen – endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) KOM(2017)23
02.02.2017 Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr KOM(2017)38
24.01.2017 Vern mot kreftfremkallende stoffer KOM(2017)11
03.01.2017 Integrert landbruksstatistikk KOM(2016)786
03.01.2017 Miljørapportering KOM(2016)789