Typegodkjenning av to-, tre- og firehjulede kjøretøyer

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler.

Europakommisjonen la 19. mars fram forslag til en forordning som vil endre eksisterende forordning for typegodkjenning av typegodkjenning av motosykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler. Forslaget medfører bl.a. at flere typer lette kjøretøy omfattes av et unntak fra kravet om et egendiagnosesystem som skal sikre overvåking og rapportering om svikt i systemene som skal begrense utslipp.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 11.04.2018 12:41 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)137