Toppdomenet .eu

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av reglene for toppdomenet .eu.

Europakommisjonen la 27. april fram forslag til endring i forordningen om gjennomføring og anvendelsen av toppdomenet .eu. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å forenkle regelverket knyttet til bruk av domenet. Blant annet skal borgere fra EU og EØS registrere et .eu-domene utenfor EU, uavhengig av hvor de bor. Det legges også opp til å etablere et nytt organ som skal gi råd til Kommisjonen om styringen av domenet.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 28.05.2018 13:32 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)231