Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om å endre reglene for det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler.

Europakommisjonen la 28. mai fram forslag til en forordning som vil endre gjeldende regler for det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler. Kommisjonen skriver i sin pressemelding  at dette er en målrettet endring i opphavsrettsreglene for å bidra til at europeiske farmasøytiske selskaper skal kunne hevde seg i den globale konkurransen. Supplerende beskyttelsessertifikater (SBS) utvider i utgangspunktet patentbeskyttelsen for medisinske produkter som har gjennomgått tester og kliniske forsøk for å få markedsgodkjennelse. Kommisjonen foreslår at selskaper basert i EU kan produsere generiske eller biotilsvarende versjoner av en SBS-beskyttet medisin gjennom varighetsperioden for sertifikatet dersom dette gjøres for eksport til et marked utenfor EU der beskyttelsen har gått ut eller aldri eksistert.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 04.06.2018 15:48 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)317