Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om endring i reglene for statistikk om migrasjon og internasjonalt vern.

Europakommisjonen la 16. mai fram forslag en forordning med endringer i reglene for statistikk om migrasjon og internasjonalt vern.

Kommisjonen skriver i forslaget at migrasjonen til EU har endret seg drastisk de senere årene. Dette gir ny statistikkbehov bl.a. knyttet til retur av tredjelandsborgere om oppholder seg illegalt i EU og for barn. Det er også behov for informasjon om nye typer migrasjon og migranter og tallene må være mer presise, oppdaterte og komme oftere.

Samlet er målet statistikk som gir et bedre politisk beslutningsgrunnlag og mulighet for bedre respons på utfordringene som følger av migrasjonen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.05.2018 13:57 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)307