Sikker, ren og oppkoblet transport

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til åtte rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til målet om sikker, ren og oppkoblet transport i Europa

Europakommisjonen la 17. mai fram en pakke (også omtalt som transportpakke 3) med forslag til åtte rettsakter som skal bidra til å oppfylle målet om sikker, ren og oppkoblet transport i Europa. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å bidra til modernisering av transportsystemet i Europa. Det er bl.a. et mål å redusere tallet på døde og skadede i trafikken, redusere utslipp fra transportsektoren og fremme bruk av oppkoblede og selvgående kjøretøyer.

Pakken omfatter:

Sammen med pakken la Kommisjonen fram en melding om trafikksikkerhetspolitikken i perioden 2020-2030 og en melding om oppkoblet og selvgående mobilitet.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 18.06.2018 17:24