Reduksjon av plast i miljøet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som skal redusere virkningen av plast på miljøet.

Europakommisjonen la 28. mai fram forslag til et direktiv som skal redusere virkningen av visse plastprodukter på miljøet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding  at forslaget er rettet mot de 10 plastproduktene som oftest forekommer på europeiske strender og i havet samt tapte og etterlatte fiskeredskaper. Dette utgjør til sammen 70 prosent av alt plastavfall i havet. Der det finnes alternativ til engangsprodukter, tas det sikte på totalforbud etter en overgangsperiode. Forbudet vil bl.a. gjelde vattpinner, bestikk, tallerkener, sugerør og rørepinner. For andre produkter foreslås tiltak for å begrense bruken, krav til produksjon og merking samt krav til produsentene om avfallshåndtering eller opprydding. Blant annet foreslås at medlemslandene innen 2025 må sørge for system slik at 90 prosent av alle engangsflasker skal samles inn. Det foreslås også holdningskampanjer som delvis skal betales av produsentene.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 04.06.2018 15:02 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)340