Minstekrav til gjenbruk av vann

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om minstekrav til gjenbruk av vann.

Europakommisjonen la 28. mai fram forslag til en forordning om minstekrav til gjenbruk av vann. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er både å lette og fremme gjenbruk av vann, spesielt i landbrukssektoren. Det foreslås minstekrav til gjenbruk av behandlet spillvann i byer, krav til risikostyring og økt offentlighet om omfanget av gjenbruk i det enkelte land.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.09.2018 13:09 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)337