Matvaresikkerhet: Åpenhet om risikovurdering

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om økt åpenhet om risikovurderinger i matkjeden.

Europakommisjonen la 11. april fram forslag til en forordning som skal sikre økt åpenhet og bærekraft i EUs risikovurderinger i matkjeden.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å øke tilliten til de vitenskapelige undersøkelsene som gjøres på dette området. Det foreslås økt tilgang til opplysninger om godkjennelser vedrørende matkjeden som forelegges for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, gi Kommisjonen mulighet til å be om ytterligere undersøkelser og i større grad involvere EU-landene i godkjenningsprosedyrene.

Det foreslås også blant annet å etablere et felles register for bestilte undersøkelser og styrking av risikokommunikasjonen til innbyggerne.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.05.2018 14:06 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)179