Felles dataområde: Gjenbruk og deling av data

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om økt gjenbruk og deling av data.

Europakommisjonen la 25. april fram en rekke initiativ for å sikre økt gjenbruk og deling av data generert fra tingenes internett og helsedata. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å sikre økt datatilgjengelighet og fremme utveksling av helsedata. Forslagene til rettsakter omfatter:

  • Et direktiv om revisjon av reglene for viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
  • En forordning med regler for åpenhet og rettferdighet for forretningsbrukere av formidlingstjenester på internett.

Samtidig la Kommisjonen fram:

  • En melding om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
  • En melding om et felles europeisk dataområde.
  • En rekommandasjon om tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon

Forslagene er også omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 2. mai i år.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.05.2018 14:30